Videodokumentasjon av vei

Kartlegg hele veinettet og dets tilstand for en mer effektiv prioritering og budsjettering av nødvendige vedlikeholdsbehov

RoadAI - en løsning for videodokumentasjon og tilstandsanalyse av vei ved bruk av mobil enhet

Ved bruk av en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy og kunstig intelligens er det nå mulig å gjøre videoopptak av vei, automatisk registrere veiobjekter og videre analysere tilstanden på veidekket. Dette gir veiforvaltere en ny, effektiv og rimelig måte å samle inn data på, for å avdekke tilstand på vei, samt registrere objekter som veiskilt.

Registreringen er i sin helhet basert på mobil teknologi:

  • Skalerbart og kostnadseffektivt
  • Enkelt å komme i gang, enkelt å bruke

Hele tjenesten er skybasert, og du trenger kun å installere app’en Viominer via Google Play til din smarttelefon.

Registrering og analyse

Etter videoopptak av veien lastes dataene opp til skytjenesten for prosessering og analyse. Kjørerute, veiskilt og andre objekter blir dermed tilgjengelig i en web-portal, og gis en GPS-posisjon basert på video og den mobile enhetens GPS. Dataene prosesseres og analyseres automatisk, og løsningen gjenkjenner både veiskilt, sprekker, krakeleringer, ujevnheter og hull i veien. Resultatet kan dermed brukes til prioritering og budsjettering.

Her kan du se en demonstrasjon av hvordan den kunstige intelligensen i løsningen finner ulike skader på veidekke. Skadene klassifiseres i ulike typer og alvorlighetsgrad og relateres til veinettet.

RoadAI registrerer automatisk veiskilt

Produksjonsløype fra opptak med smarttelefon til ferdige rapporter:

Videoopptak                                     Analyse                              Rapporter

Data til NVDB

Veinettet som er definert i NVDB (nasjonal veidatabank) kan lastes opp i løsningen slik at det kan lages tilstandsrapporter relatert til veinettet. RoadAI er integrert med vår feltløsning braFelt NVDB, og dataene kan via denne lastes opp direkte til NVDB eller til Datafangst (Statens vegvesens mottaksportal til NVDB) og deretter skrives til NVDB. I tillegg til GPS-posisjon og andre tekniske data, inneholder datafilen opplysninger om type skiltplate.

Dokumentasjon til handlingsplaner

Mange kommuner har etablert et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av veinettet - «Hovedplan vei». Ved bruk av den type teknologi som RoadAI representerer kan kommunen få et mer oppdatert faktagrunnlag som dokumenterer tilstanden på det kommunale veinettet, og som kan danne grunnlaget for ressursbehovet knyttet til dette.

 

Sammenlignet med manuell registrering vil videoopptak med mobiltelefonen og automatisk bildegjenkjenning være en effektiv metodikk, både tids- og kostnadsmessig.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

 

Askøy kommune analyserer tilstand på veidekke

25. oktober 2019

Vår løsning for videodokumentasjon av vei, RoadAI, er en enkel og kostnadseffektiv…

Les mer
Opplæring RoadAI hos NCC

Registrering av skader på rekkverk med RoadAI

29. august 2019

I dag er vår rådgiver Per Ola Roald på besøk hos NCC på Hønefoss…

Les mer
Statens vegvesen anvender RoadAI

Statens vegvesen anvender RoadAI

14. august 2019

Statens vegvesens vegavdeling i Rogaland har i forbindelse med et pilotprosjekt anskaffet…

Les mer

Trondheim kommune registrerer gang- og sykkelveier!

26. september 2018

Trondheim kommune kjører denne høsten et prøveprosjekt på tilstandsregistrering av gang- og…

Les mer

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver datafangst i felt
+47 950 52 596
E-post

Kontakt oss

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester