Enklere vegforvaltning med braVeg

Enklere vegforvaltning

Ønsker du å effektivisere registrering, analyse og forvaltning av vegobjekter og vegens dekketilstand, samt import av vegdata rett til NVDB? Vårt braVeg-konsept hjelper deg med dette. braVeg er et datafangstkonsept som består av løsninger og tjenester for:  

braVeg består av ulike komponenter og løsninger for innsamling og gjenbruk av vegdata, og vi kan hjelpe deg med å finne den beste løsningen for å løse ditt behov. Oversikt over vegdekke og vegobjekter kan fremskaffes både i felt og på kontor. Enten ved hjelp av videodokumentasjon eller skjemaregistreringer fra PC eller nettbrett, eller en kombinasjon av disse. 

Systemkisse braVeg- vegforvaltning

braVeg Reg – registreringsklient for innmåling i felt og på kontor 

Med vår registreringsklient braVeg Reg kan du utføre innmåling og registrering av vegobjekter på kontor eller ute i felt. braVeg Reg gjør det lettere å registrere og forvalte. Registreringsklienten benytter API fra Statens vegvesen og snakker direkte med NVDB for både oppdatering og ajourhold av databasen. I braVeg Reg kan du registrere, kopiere eller flytte objekter kartet. Man kan enkelt fjerne og redigere objekter i NVDB eller legge til helt nye objekter. I den nyutviklede løsningen finnes det en kopieringsfunksjon hvor man enkelt kan ta vare på et registrert objekt med ønskede egenskaper, og dermed raskt og effektivt registrere flere objekter av samme type basert på en mal.  

braVeg Felt – registreringsklient for nøyaktig innmåling i felt 

braVeg Felt er en feltklient som tilbyr nøyaktig innmåling av objekter langs veien med CPOS-nøyaktighet og egenskapsdata iht. objektlisten til NVDBbraVeg Felt gjør det enkelt å registrere vegobjekter i felt med GPSantenne. Klienten har kamerafunksjon og bildene blir lagret i vår arkivløsning braArkiv og knyttes automatisk til riktige vegobjekter i NVDB. Bildene blir sammen med registrerte data tilgjengelig i vårt web-grensesnitt, kontorløsningen braVeg Admin, for rapportering og innsynMed feltklienten kan du bruke nettbrettet eller smarttelefonen for å ferdigstille registreringer av egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB ute i felt. Behovet for etterarbeid blir eliminert ved at SOSI- og FKB-filer blir generert automatisk. På denne måten vil entreprenører og driftspersonell kunne foreta nøyaktige innmålinger, registrere tilstand, samt oppdatere egenskapene på ulike typer infrastruktur direkte fra felt 

RoadAI – for automatisk videodokumentasjon og massivregistrering 

RoadAI er en videodokumentasjonsløsning som gjør opptak av vegnettet via en smarttelefon montert i frontruta på et kjøretøy. Løsningen tilbyr også vegbilder i form av foto hvert 2. sekund eller 6. sekund.  RoadAI kombinerer kunstig intelligens med video– og bildedata av høy kvalitet og pålitelig metodikk. Dette for å forenkle og forbedre et tilstandsstyrt vedlikehold. RoadAI vil automatisk gjenkjenne ulike objekter og dekketilstand  vegnettet, og egner seg særlig godt til massivregistrering.  

RoadAIs avanserte analyser av vegdekket gjør det mulig for inspektører å effektivt lage grundige og nøyaktige rapporter om objekter og vegdekke kun ved hjelp av en smarttelefon og et webbasert innsynsverktøyRoadAI MapDen Innebygde kunstigintelligensen gir avanserte analyser av video– og bildedata og eliminerer menneskelige feil. Dette resulterer i et omfattende datagrunnlag for strategiske beslutninger knyttet til vegforvaltningAlt av kjøretøy og personer blir automatisk sladdet og anonymisert i video og bilde.  

Skilt blir definert i NVDB sin datakatalog og dekketilstanden blir analysert i forhold til skadetype. Løsningen vil gjenkjenne skadene iht. datakatalogen til NVDB og stedfeste disse. De ulike skadetypene gis ut ifra alvorlighetsgrad. Dataene som blir samlet inn kan lastes opp i vår løsning braVeg Admin og kan deretter sendes videre til NVDB.  

RoadAI tilbyr også en vinteranalyse som kan kombineres med mobile vegsensorer for registrering av vegforhold i forbindelse med vintervedlikehold – eksempelvis bar eller våt vei, is og slaps. 

braVeg Admin – for forvaltning og rapportering av innsamlede data 

braVeg Admin er kjernen i braVeg-konseptet og er koblet til NVDB, Datakatalogen og Datafangst via APIbraVeg Admin benyttes for forvaltning og rapportering av innsamlede data. Dette er en skybasert rapporterings- og forvaltningsløsning for de innsamlede dataene fra feltklienten og RoadAI. Denne tjenesten har blant annet leveranse av innmålte objekter til NVDB via Statens vegvesens API eller via DatafangstbraVeg Admin er også integrert med vårt elektroniske arkiv braArkiv, og har funksjoner som kartvisning, opprettelse av prosjekt, samt filtrering av objekter etter type og egenskaper. Gjennom denne løsningen har man mulighet til å innhente eksisterende objekter fra NVDB, samt avlevere nye innmålte data til NVDB og FKB. Løsningen egner seg både til rapportering og forvaltning av objekter over tid.  

NVDB 

Nasjonal vegdatabank er en database og et verktøy for effektiv drift, forvaltning og utvikling av hele det offentlige vegnettet med tilhørende fagdata på en samfunnsnyttig måte. I databasen får vegeier og de som drifter og vedlikeholder vegen et overblikk over for eksempel stikkrenner og dekketilstand, samt vegobjekter som skilt og rekkverk med mer. Ved å registrere data til NVDB kan man skaffe seg en rikelig vegdatabank som kan være et nyttig verktøy for planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold i tiden fremover. Det vil være enkelt å holde oppdatert og dele via nettbasert vegkart. 

Når et prosjekt er ferdigstilt kan alt av innmålte objekter legges direkte inn i NVDB via API eller overføres via Datafangst. På denne måten kan man enkelt kan gå inn på Statens vegvesens kartapplikasjon Vegkart.no for totaloversikt over vegkapitalen.   

Vårt datafangstkonsept er utviklet for å kunne møte et hvert behov våre kunder måtte ha for registrering av vegkapital og datafangst til NVDB. Vi hjelper dere gjerne med å velge de riktige komponentene for å nå deres mål. 

 

Les mer om våre løsninger for innsamling og forvaltning av vegdata  eller  ta kontakt med vår rådgiver Per Ola Roald for en uforpliktende prat: 

Eirik Trondsen Rådgiver Vegforvaltning
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+ 47 952 41 254

E-post