Fusjon av Geomatikk IKT AS og Geomatikk AS

Stock photo - mann og dame som setter sammen to puslespillbrikker

Geomatikk-gruppen har besluttet å gjennomføre en intern fusjon av konsernselskapene Geomatikk IKT og Geomatikk AS. Dette innebærer at Geomatikk IKT (org.nr 994 462 059) fusjoneres inn i overtakende selskap Geomatikk AS (org.nummer 987 831 553) med virkning fra og med 01.januar 2023.

Ved fusjonen blir alle eksisterende kunde- og leverandøravtaler knyttet til Geomatikk IKT AS overført til Geomatikk AS. Geomatikk AS overtar dermed alle Geomatikk IKT AS sine forpliktelser og rettigheter.

Det innfusjonerende selskapet Geomatikk IKT opphører og blir slettet i Brønnøysundregistrene med virkning fra 01.01.2023. Alle våre kunder og leverandører skal ha mottatt brev om dette.

Fusjonen vil ikke ha annen praktisk betydning for våre kunder og leverandører enn at fakturaer fra 01.januar 2023 utstedes fra/til og betales av nytt selskap, Geomatikk AS. I tillegg vil vi nå kunne levere et bredere spekter av tjenester og løsninger fra samme selskap.

Geomatikk IKT sine nettsider (www.geomatikk-ikt.no) vil fra 01.01.2023 bli sammenslått og omdirigert til Geomatikk AS sine nettsider (www.geomatikk.no). Sosiale kanaler som selskapenes Facebook- og LinkedIn-sider vil også etter hvert bli sammenslått.

Besøksadresse, telefonnumre og kontaktpersoner blir uendret.

Følgende firmaopplysninger gjelder fra 01.januar 2023:

Org.nr: NO 987 831 553 MVA
Fakturaadresse:
Geomatikk AS
Fakturamottak
Kokstadvegen 30
5257 KOKSTAD
regnskap@geomatikk.no

 

Har du spørsmål knyttet til dette, ikke nøl med å ta kontakt med din kontaktperson i Geomatikk IKT eller på post@geomatikk-ikt.no