Gran kommune dokumenterer sin vegkapital med RoadAI

Animasjon av roadAI i cockpit

Tidligere i år skrev vi om hvordan Gran kommune har tatt i bruk vår videodokumentasjonsløsning for å analysere tilstanden på vegdekke. Nå, tre måneder senere har Gran kommune kjørt gjennom hele sin vegstrekning på litt over 180 kilometer og filmet vegnettet med RoadAI. Gran kommune inngikk en avtale med oss i vår etter å ha sett mulighetene RoadAI kunne tilby på et av våre webinarer. 

Målet til Gran kommune var å kartlegge vegstandarden for å kunne dokumentere behovet for vedlikehold og forfall av vegnettet overfor politikerne. Dette gir kommunen gode argumenter ved budsjettering og et godt grunnlag for planlegging av et tilstandsstyrt vedlikehold!   

I tillegg til å analysere dekketilstanden på vegen har RoadAI også registrert skilt gjennom kjøreturen. Skiltene har blitt automatisk registrert av den kunstige intelligensen og i etterkant blitt kvalitetssjekket og importert til NVDB av oss i Geomatikk IKT.  

Tilbakemeldingene fra vår kontakt i Gran kommune har vært meget positive og de er godt fornøyde med hvordan løsningen dekker deres behov. Vi i Geomatikk IKT er like positive til samarbeidet som har vært og ser fram til videre samarbeid i tiden fremover. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan nyttiggjøres i din virksomhet! 

Kontaktperson
Eirik Trondsen

Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
Eirik.Trondsen@geomatikk-ikt.no