Gran kommune sjekker helsetilstanden på vegnettet

Gran kommune logo med Road AI

Gran kommune er nå i full gang med å registrere og analysere sine veger med kunstig intelligens.  Det er snakk om ca. 180 kilometer med vegdekke som ved hjelp av videodokumentasjonsløsningen RoadAI skal analyseres for dekkeskader. Kommunen har i tillegg valgt løsningens skiltmodul, slik at også vegskilt langs strekningen automatisk detekteres og registreres. Gran kommune inngikk en avtale med oss i slutten av april etter å ha blitt inspirert av vårt webinar om verktøy for datainnsamling til NVDB. De fikk hjelp til en rask oppstart og planen er å ha registrert hele vegstrekningen ferdig i løpet av høsten. Kommunen melder så langt om svært positive erfaringer med løsningen og vi ønsker dem lykke til med resterende kilometer!

All innsamlede data om dekkeskader og skiltplater vil til slutt bli kvalitetssjekket av oss og videre importert inn til NVDB.

Hvordan fungerer RoadAI?

Ved hjelp av en mobiltelefon i frontruta på et kjøretøy tilbyr videodokumentasjonsløsningen RoadAI en effektiv måte å samle, administrere og dele visuelle vegdata på. RoadAI er en skybasert løsning utviklet for å muliggjøre enkel, sikker og rask produksjon av visuelt materiale og arbeidsnotater. Mye av den manuelle registeringen blir eliminert og kommunen sparer derfor tid og ressurser. I tillegg benytter løsningen kunstig intelligens til å automatisk detektere tilstand på hele vegnettet for en mer effektiv prioritering og budsjettering av nødvendige langsiktige vedlikeholdsbehov.

Alt i alt – så gir den deg som vegforvalter en effektiv hverdag.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan nyttiggjøres i din virksomhet!

Per Ola Roald

Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
E-post