Har din kommune en kulturminneplan?

Kulturminner Riksantikvaren

2020 er siste år for KIK-prosjektet

Riksantikvarens KIK – prosjekt (Kulturminne I Kommunene) har som mål å styrke den kommunale kulturminnekompetansen.

Et viktig tiltak i dette er at kommunene utarbeider kulturminneplaner som skal vedtas politisk i kommunene. Slike planer er gode verktøy for forvaltning av kulturminnene, og øker oppmerksomheten og kunnskapen om kulturminnene i kommunen. Riksantikvaren har siden 2011 inviteret kommuner og fylkeskommuner/Sametinget til å søke om tilskuddsmidler til dette arbeidet. Fristen for å søke om økonomiske midler i 2019 er nå gått ut,  2020 er siste året for KIK – prosjektet og Riksantikvarens mål er at 90 % av kommunene da skal ha vedtatte kulturminneplaner.  I 2019 har 26 kommuner fått støtte og målsettingen ser derfor ut til å kunne oppfylles.

Mange kommuner har fått støtte til å utarbeide kulturminneplaner

Godt over 370 kommuner har mottatt midler fra Riksantikvaren siden 2011. Dessverre er det flere av disse som sliter med framdriften i arbeidet med kulturminneplanen. Riksantikvaren oppfordrer derfor fylkeskommuner/Sametinget til å bistå kommunene med å fullføre kulturminneplanen og har i år prioritert tilskudd til de fylkeskommuner som ønsker å legge vekt på dette.

Vi i Geomatikk IKT har i flere år tilbudt en feltløsning som forenkler registrering og kontrollregistrering av kulturminner for bygg. Denne løsningen er under kontinuerlig videreutvikling gjerne i tett samarbeid med en fylkeskommune og/eller flere kommuner.

Asker kommune skal nå i gang med kontrollregistreringer av kulturminner og kulturmiljøer som inngår i deres kulturminneplan fra 2015. Kommunen har bidratt sterkt til å videreutvikle registreringsskjema for å inkludere SEFRAK-data fra matrikkelen i vår feltløsning. Dette er data som vanligvis er inkludert i papirbaserte SEFRAK-skjema. Nå er registreringsskjemaet utvidet slik at alle data fra SEFRAK-objektene i matrikkelen er direkte tilgjengelig i feltklienten. Alle kodelistene er i henhold til de papirbaserte SEFRAK-skjemaene.

Riksantikvaren gir tilgang til arkiv for skannede SEFRAK-skjema

I løpet av flere år har mange fylkeskommuner bistått kommunene med å få skannet SEFRAK-skjema og få disse lagt inn i et elektronisk arkiv. Løsningen driftes av oss i Geomatikk IKT og kommunene har gratis tilgang til dokumentene via et web-grensesnitt. Kombinert med feltløsningen, vil nå gammel og ny informasjon automatisk samles i ett digitalt arkiv og danne et godt grunnlag til å utvikle og forvalte en kulturminneplan. Her er link til et eksempel fra vårt braArkiv. Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommune har etablert kopling til braArkiv via GisLink, men dette kan også enkelt settes opp fra kommunens egen kartapplikasjon.

Integrasjon arkiv GIS-Link

 

Kontaktpersoner Asker kommune
Steinar Botten: Steinar.Botten@asker.kommune.no
Gro Jerpåsen: Gro.Jerpasen@asker.kommune.no

 

Les mer om vår løsning for kulturminneregistrering.

 


Skrevet av
Lars Mjølhus
Løsningsrådgiver

lars.mjolhus@geomatikk-ikt.no
957 66 127