Innsynsløsninger gir økt selvbetjening

Deling og gjenbruk av informasjon øker graden av selvbetjening, og frigjør ressurser til økt effektivisering

Hvordan kan vi legge til rette for søk, gjenfinning og gjenbruk av informasjon, også med tanke på økt grad av selvbetjening?

I forbindelse med mål om effektivisering av det offentlige, er digitalisering et sentralt begrep. For mange kommuner betyr dette å frigjøre tid til mer sentrale arbeidsoppgaver, og en av virkemidlene er selvbetjening.

Publikum og innbyggere kan ved hjelp av innsynsløsninger få tilgang til informasjon som ligger digitalt lagret i kommunen, og på den måten bli mer selvbetjent og bidra til at kommunen oppnår sine mål om digitalisering.

I Geomatikk IKT har vi utviklet innsynsløsninger for:


Geir Harbak
Rådgiver arkiv og digitalisering
Tlf: 918 58 480
E-post

Kontakt oss

Kontakt Geir, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester