Innsynsløsning for publikum

Legg til rette for økt selvbetjening ved å gi publikum tilgang til dokumentene i det digitale eiendomsarkivet

For innsyn og tilgang til eiendomsinformasjon for publikum i kommunen, er dialogen i dag i stor grad basert på e-post, telefon og fysisk møte i kommunen. Det etterspørres informasjon som befinner seg i kommunens dokumentarkiv, enten analogt eller digitalt, samt i andre kilder.

Dialogen er lite effektiv for begge parter, og det er de siste par årene igangsatt mange prosjekter sentralt og lokalt for å spare tid gjennom innovasjon og digitalisering. Denne satsingen er forankret helt til topps i det offentlige Norge.

Geomatikk IKT har i snart 20 år digitalisert papirbaserte eiendomsarkiv i kommunene for å oppnå mål om blant annet effektivisering, og har med hjelp fra flere kommuner lansert en innsynsløsning for publikum, doctorg. Denne publikumsløsningen speiler i dag innholdet i det digitaliserte eiendomsarkivet. Ettersom publikum ikke har et forhold til hvor etterspurt informasjon er lagret, vil doctorg presentere den informasjonen som den enkelte kommune ønsker å publisere.

Løsningen tar mål av seg til å presentere eiendomsinformasjon ut i fra søk på ulike måter, også via kartet. Autentisering for tilgang til informasjon er viktig for noen kommuner, og avgjørende i de tilfeller hvor det etterspørres økonomisk eiendomsinformasjon. Dette løses ved hjelp av ID Porten.

For Geomatikk IKT har det vært viktig å legge til rette for et enkelt og intuitivt grensesnitt, som kan presentere informasjon på forskjellige enheter, og samtidig støtte universell utforming.

Det kan søkes både ved hjelp av adresse, gårds- og bruksnummer, samt kart, og videre filtreres på saksnummer og sakstype. Dokumentene vises både i en miniversjon, samt i en større forhåndsvisning. I samme grensesnitt er det også mulig å laste ned, skrive ut og videresende dokumentene på e-post. Noen dokumenter er unntatt offentlighet, disse må etterspørres med begjæring om innsyn på vanlig måte i kommunen. I doctorg vil de aktuelle dokumentene være merket unntatt offentlighet og man begjæres innsyn i via et skjema i løsningen. Her følger kommunen retningslinjer i lover og forskrifter.

 

Høres dette interessant ut?
Ta gjerne kontakt for en demo, eller en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din kommune.

 

Askøy kommune live med innsynsløsning for sine innbyggere!

26. mars 2019

Tidligere har innbyggerne i Askøy kommune vært avhengig av hjelp fra kommunen…

Les mer


Kontaktperson
Geir Harbak
Rådgiver arkiv og digitalisering
Tlf: 918 58 480
E-post

Kontakt oss

Kontakt Geir, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester