Innsynsløsning for publikum

Legg til rette for økt selvbetjening ved å gi publikum tilgang til dokumentene i det digitale eiendomsarkivet

For innsyn og tilgang til dokumenter i kommunen, er dialogen mellom publikum (innbyggere og næringsliv) og kommunen i stor grad basert på e-post, telefon og fysisk møte i kommunen. Det etterspørres informasjon som befinner seg i kommunens dokumentarkiv, enten analogt eller digitalt. Dokumentene som etterspørres er interessante som grunnlag for ulike prosjekter ute i kommunen.

Dialogen er lite effektiv for begge parter, og det er de siste par årene igangsatt mange prosjekter sentralt og lokalt for å spare tid gjennom innovasjon og digitalisering. Denne satsingen er forankret helt til topps i det offentlige Norge.

Geomatikk IKT har i snart 20 år digitalisert papirbaserte eiendomsarkiv i kommunene for å oppnå mål om blant annet effektivisering. Dokumentene er verdifulle både for kommunens saksbehandlere og publikum, og vi tilbyr dermed egne innsynsløsninger for både ansatte og saksbehandler, samt publikum.

Innsynsløsning for innbyggere og næringsliv

Mens saksbehandlere og ansatte får tilgang til det digitaliserte arkivet via braArkiv Web, har vi nå utviklet en egen innsynsløsning for eksterne brukere.

I 2017 har flere kommuner deltatt i et arbeid for å utvikle en løsning basert på moderne teknologi - resultatet er doctorg. Her har vi blitt enige om et grensesnitt som er enkelt og intuitivt, for å søke etter de aktuelle dokumentene som etterspørres. Dokumentene vises både i en miniversjon, samt i en større forhåndsvisning. I samme grensesnitt er det også mulig å laste ned, skrive ut og videresende dokumentene på e-post.

Med vår publikumsløsning doctorg, åpnes det for at kommunen kan gjøre elektroniske dokumenter tilgjengelig gjennom en nettleser, i første omgang dokumentene som befinner seg i våre historiske eiendomsarkiv. Publikum kan søke etter, og se dokumenter både på PC, Mac, nettbrett og telefon. Det kan søkes både ved hjelp av adresse, gårds- og bruksnummer, samt i kart.

Det er også mulig å gjøre dokumenter fra andre kilder tilgjengelig, eksempelvis kommunens sak-/arkivsystem.

For de kommunene som ønsker det vil vi legge til rette for presentasjon av økonomisk informasjon, som eksempelvis gebyrer, renovasjon og feiing.

Noen dokumenter er unntatt offentlighet, disse må etterspørres med begjæring om innsyn på vanlig måte i kommunen. I doctorg vil de aktuelle dokumentene være merket unntatt offentlighet. Her følger kommunen retningslinjer i lover og forskrifter.

I dag kan kommunen gjøre doctorg tilgjengelig der de ønsker det, også for internt bruk for de i kommunen som ikke jobber med arkiv og dokumenter til daglig. Det vil bli mulig å ta i bruk ID-Porten for autentisering, og ved hjelp av Matrikkelen kun vise dokumenter på den eiendommen som vedkommende eier.

For webløsninger overfor publikum stilles det krav til universell utforming, og vi har som mål å tilfredsstille disse kravene.


Skjermbilde fra doctorg:
Det kan søkes både på adresse, GID og i kart. Her vises et eksempel på søk på adresse (gjengitt med tillatelse fra Fet kommune). Løsningen lar deg filtrere både på sakstype og saksnummer.

Høres dette interessant ut?
Ta gjerne kontakt for en demo, eller en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din kommune.


Tips:
Tirsdag 22.mai avholder vi et webinar for vi viser demo av løsningen - hvor langt vi har kommet og hvor vi skal. Meld deg på her.

 


Tom Bjærum
Avdelingsleder Marked
+47 907 83 922
E-post

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester