Innsynsløsning for publikum

Legg til rette for økt selvbetjening ved å gi publikum tilgang til dokumentene i det digitale eiendomsarkivet

For innsyn og tilgang til eiendomsinformasjon for publikum i kommunen, er dialogen i dag i stor grad basert på e-post, telefon og fysisk møte i kommunen. Det etterspørres informasjon som befinner seg i kommunens dokumentarkiv, enten analogt eller digitalt, samt i andre kilder.

Dialogen er lite effektiv for begge parter, og det er de siste par årene igangsatt mange prosjekter sentralt og lokalt for å spare tid gjennom innovasjon og digitalisering. Denne satsingen er forankret helt til topps i det offentlige Norge.

Geomatikk IKT har i snart 20 år digitalisert papirbaserte eiendomsarkiv i kommunene for å oppnå mål om blant annet effektivisering, og har med hjelp fra flere kommuner lansert en innsynsløsning for publikum, doctorg. Denne publikumsløsningen speiler i dag innholdet i det digitaliserte eiendomsarkivet. Ettersom publikum ikke har et forhold til hvor etterspurt informasjon er lagret, vil doctorg presentere den informasjonen som den enkelte kommune ønsker å publisere.

Løsningen tar mål av seg til å presentere eiendomsinformasjon ut i fra søk på ulike måter, også via kartet. Autentisering for tilgang til informasjon er viktig for noen kommuner, og avgjørende i de tilfeller hvor det etterspørres økonomisk eiendomsinformasjon. Dette løses ved hjelp av ID Porten.

For Geomatikk IKT har det vært viktig å legge til rette for et enkelt og intuitivt grensesnitt, som kan presentere informasjon på forskjellige enheter, og samtidig støtte universell utforming.

Det kan søkes både ved hjelp av adresse, gårds- og bruksnummer, samt kart, og videre filtreres på saksnummer og sakstype. Dokumentene vises både i en miniversjon, samt i en større forhåndsvisning. I samme grensesnitt er det også mulig å laste ned, skrive ut og videresende dokumentene på e-post. Noen dokumenter er unntatt offentlighet, disse må etterspørres med begjæring om innsyn på vanlig måte i kommunen. I doctorg vil de aktuelle dokumentene være merket unntatt offentlighet og man begjæres innsyn i via et skjema i løsningen. Her følger kommunen retningslinjer i lover og forskrifter.

 

Høres dette interessant ut?
Ta gjerne kontakt for en demo, eller en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din kommune.

 


Tom Bjærum
Forretningsutvikler digitalisering
+47 907 83 922
E-post

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester