Skip to content

Integrasjoner og tilpasninger

Opplever du at informasjonen i din virksomhet befinner seg i lukkede og utilgjengelige siloer?

Integrasjoner

Vi har lang erfaring med integrasjoner mot fag- og sak/arkiv-system, og baserer våre integrasjoner på standardiserte grensesnitt. Dette legger til rette for å frigjøre applikasjoner og områder for informasjon, og gjør eieren av informasjonen i mindre grad avhengig av enkeltleverandører.

Vi sørger for at våre kunder er i stand til å oppfylle kravene i lover og forskrifter ved å tilgjengeliggjøre alle typer dokumenter både internt i organisasjonen, og eksternt mot publikum.

Vårt digitale arkiv, braArkiv, er tilrettelagt i henhold til Geointegrasjonsstandard, og vi har et godt samarbeid med tredjepartsleverandører, som eksempelvis Norkart og Powel, og vi bistår gjerne ved oppsett av integrasjoner.  

Kundetilpasninger

Vi utvikler løsninger for datafangst- og arkivløsninger, mobile tjenester (wap, mms og sms), nettbaserte kartløsninger i tillegg til våre interne forretningssystemer.
Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet. 


Runar Walderhaug
Rådgiver arkiv og digitalisering
+47 906 41 188
E-post

Kontakt oss

Kontakt Runar, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Scroll To Top