Ta kontakt med oss

For hjelp og support med våre løsninger og tjenester klikk her

Epost og postadresse

Postboks 2334 Torgård
7004 Trondheim

Besøksadresse

 Otto Nielsens v 12
7052 Trondheim

+47 73 10 99 50

Post
Postboks 2334 Torgård, N-7004 Trondheim

Styret
Knut Bratsberg, styreleder
Ketil Sandhaug, styremedlem
Torbjørn Danielsen, styremedlem

Revisor
RSM HASNER KJELSTRUP & WIGGEN AS
Filipstad brygge 1, 0252 Oslo

Bankforbindelse
Nordea Bank Norge ASA - kto 6005 05 73772
SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO7760050573772

Faktura/Regnskap
Vi benytter digital fakturahåndtering med bruk av Xledger‎. Vi foretrekker EHF-faktura. Bruk referanse-, person eller prosjektnummer.

E-post: regnskap@geomatikk.no

Geomatikk IKT AS
Fakturamottak
Kokstadvegen 30
N-5257 KOKSTAD

NO 994 462 059 MVA

Marked

Ledelse

Geir-Hansen-2

Geir Ingar Korsnes Hansen

Administrerende direktør

E-post
901 72 876

Rita Karlsen

Rita Karlsen

Avd.leder Eiendomstaksering

E-post
976 73 421

Bilde av Geir Harbak

Geir Harbak

Avd.leder Produkt - Teknisk konsulent & Rådgivning

E-post
918 58 480

Kjersti

Kjersti Børseth

Avdelingsleder Digitalisering

E-post
902 51 524