Kunstig intelligens for registrering av dekkeskader med mobiltelefon

Mobiltelefon montert i frontruta på en bil som kjører langs veien

RoadAI tilbyr innovativ teknologi for å lette arbeidet med kartlegging av dekkeskader for et tilstandsstyrt vedlikehold av vegdekket. 

Som vegeier er det viktig å ha kontroll på tilstanden på vegdekket. Den norske vinteren med brøyting, skraping og telehiv, ofte kombinert med til tider mye mildvær og nedbør kan medføre stor slitasje og betydelige dekkeskader på vegenOmfanget må kartlegges for å kunne planlegge og sette inn nødvendige tiltak og utbedringer der behovet er størst. En slik kartlegging har tradisjonelt vært utført manuelt, noe som er svært ressurskrevende, og kan potensielt også være risikofylt langs høytrafikkerte veger. 

Tidsbesparende registrering av dekkeskader med kunstig intelligens

Vi i Geomatikk IKT er forhandler av videodokumentasjons- og analyseverktøyet RoadAI i Norge. I tillegg til god støtte for daglig drift av vegnettet, benyttes løsningens kunstige intelligens til å automatisk detektere tilstand på vegnettet for langsiktig planlegging. Ved hjelp av en mobiltelefon i frontruta på et kjøretøy tilbyr RoadAI videoopptak og automatisk detektering av hull, sprekker og krakeleringer i vegbanen. 

Gode erfaringer i SVV og Larvik kommune

Statens vegvesen Drift Øst er en av flere som har testet ut RoadAI for å analysere dekketilstanden det siste året. Petter Storødegård v/divisjonen Drift og vedlikehold i SVV på Lillehammer forteller at de så langt har oppnådd gode resultater i sitt pilotprosjekt:

«Ved hjelp av RoadAI kan vi enkelt filme vegnettet vårt, og registrere skadene uten å måtte stoppe for å gjøre manuelle inspeksjoner. Dette er veldig effektivt og tidsbesparende, og vi kan raskt danne oss en oversikt over skadeomfanget etter vinteren.»

Videre forteller Storødegård at det i tillegg er foretatt manuelle inspeksjoner på deler av strekningene, for sammenligning av resultatene:
«Vi ser at funnene er imponerende like, noe som forteller oss at algoritmene i RoadAI er gode.»

I tillegg til analyse av dekketilstand, tilbyr RoadAI automatisk detektering av skiltplater. Larvik kommune har valgt å benytte RoadAI for en massivregistrering av både dekketilstand og skilt. Avdelingsleder Christian Trankjær v/vei og trafikk i Larvik kommune forteller om gode erfaringer fra datainnsamlingen våren 2020:  

«Vi er godt fornøyde med kartleggingen som har blitt utført i forbindelse med prosjektet. Det har vært lett å bruke RoadAI ute i felt og det er en enkel og rask synkronisering av dataene som vi får hentet ut fra feltet. App-en er relativt enkel å bruke, og det har vært en overkommelig jobb å utføre kartleggingen selv med den medfølgende mobilen.»

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på hvordan RoadAI kan nyttiggjøres i den virksomhet!

Eirik Trondsen Rådgiver Vegforvaltning
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+ 47 952 41 254
E-post