Mesta region Nord registrerer omfang og tilstand på vegobjekter i Trondheim

For et par uker siden signerte vi kontrakt med Mesta region Nord om bruk av videodokumentasjons- og analyseverktøyet RoadAI på driftskontrakt 5006 Trondheim.

Mesta ble i mai i år tildelt kontrakten for drift av fylkesvegnettet i Trondheim de neste åtte årene. Vegnettet som omfattes av avtalen består av 286,5km veg og er den største driftskontrakten Trøndelag fylkeskommune noen gang har inngått. Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av fylkesvegene i Trondheim og Klæbu, som ble slått sammen til en kommune ved årsskiftet.

Registrering av omfang og tilstand på utvalgte vegobjekter

I forbindelse med denne driftskontrakten har Mesta anskaffet vårt videodokumentasjons- og analyseverktøy RoadAI. Mesta har som hovedmål å bruke RoadAI til å registrere omfang og tilstand på utvalgte objekter i løpet av kontraktens første driftsår. Mesta vil kunne ha behov for tilgang til dataene ved avslutning av kontrakten, og dataene skal derfor lagres og tilgjengeliggjøres i webgrensesnittet RoadAI Map i hele driftskontraktens levetid på 8 år.

Oppstartsmøte er gjennomført og Mesta har nå startet gjennomkjøring av vegstrekningen. Opptak av vegnettet gjøres med bruk av RoadAIs applikasjon som filmer vegnettet og registrerer dekke og skilt, kun ved hjelp av en smarttelefon montert i frontruta på en bil. Mesta skal bruke første driftsår til massivregistrering av hele vegnettet på 287 km. Videre vil det kunne bli behov for å gjennomføre nye systematiske registreringer årlig i hele driftsperioden. Når vegnettet er filmet lastes dataene opp til en skytjeneste som prosesserer og automatisk analyserer tilstanden på dekket og antall og type skilt.

Med RoadAI får man kartlagt vegnettet på en effektiv og oversiktlig måte. Mesta vil raskt og effektivt få god oversikt over tilstanden på vegnettet og hvor det er skilt og hvilken type skilt. Dette gjør videre planlegging og arbeid med drift og vedlikehold vesentlig forenklet.

 

Vi ønsker Mesta lykke til med driftskontrakten og datainnsamlingen, og ser frem til samarbeidet i tiden fremover!

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
E-post