NCC Norge – derfor velger de braVeg-konseptet!

I 2017 valgte NCC Norge AS oss i Geomatikk IKT som leverandør av løsning for objektregistrering til NVDB (nasjonal veidatabank) for en  driftskontrakt i Orkdal tildelt av Statens vegvesen. I 2019 besluttet de igjen å anskaffe vår løsning braVeg til fire nye driftskontrakter: Arendal øst, Numedal, Rjukan og Ringerike. 

 
NCC Norge er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. De utvikler næringseiendommer og bygger næringsbygg, offentlige bygg, boliger, veier og annen infrastruktur. De produserer også asfalt, pukk og grus, og driver med alt som har med drift og vedlikehold av vei å gjøre. Dette innebærer blant annet objektregistrering, som de tidligere har hyret inn eksterne entreprenører for å gjøre, men som de nå utfører selv, ved hjelp av  braVeg-konseptet. 

Vi har tatt en prat med representanter fra NCC på to av de overnevnte kontraktene, Orkdal og Ringerike, for å høre hva de hadde å si om løsningen! 

Hva skal dere bruke braVeg til på disse kontraktene? 

«Vi skal bruke braVeg til innmåling av kummer og stikkrenner, objektregistrering, samt oppfølging av tiltak på de enkelte objektene» svarer NCC Ringerike. 
 
NCC Orkdal sier at de bruker braVeg til registrering av objekter etter de er skiftet ut: 

«Når vi får bestillinger fra Statens vegvesen på utskifting av for eksempel skilt, stikkrenner eller kommer, går vi ut og skifter objektene, og i etterkant så registrerer vi de nye. Stort sett alle slike typer jobber vi gjør på bestilling fra Statens vegvesen skal objektregistreres.» 

Og hva skal dataene som samles inn ved objektregiestreringen brukes til? 

NCC Ringerike forklarer at dataene som samles inn sendes til SVV via Dataflyt for til slutt å havne i NVDB. 

 «Dette vil være med på å bedre kvalitet på vegkart.no og objektene som kan søkes opp i kartet der. Innmåling av kummer og stikkrenner vil også være med på å lette arbeidet ved for eksempel flomsituasjoner eller om vinteren, da byggherre og entreprenør vil få en mye bedre stedfesting av objekter enn det som finnes i dag. Vi vil også benytte dataene til å administrere vedlikeholdsarbeidet av kummer og stikkrenner» 

Noe av grunnen til at de valgte braVeg til sine kontrakter var et ønske om bedre oversikt og enklere oppfølging av objektene. NCC Ringerike trekker også frem at de synes det er spesielt positivt å ha muligheten til å kunne følge opp tiltak på enkeltobjekter og knytte dette til objektet og dokumentere med bilder.  

Representanter fra NCC og Statens vegvesen på opplæring i braVeg våren 2019

Hvorfor valgte dere akkurat vår løsning til dette? 

 «Geomatikk IKT sin løsning ble valgt, da vi ser nytteverdien i muligheten til å skaffe oss en bedre oversikt over objektene vi skal vedlikeholde, samtidig som vi kan dokumentere tiltakene vi gjør på det enkelte objekt.» – NCC Ringerike 

«Det var klappet og klart når jeg startet kontrakten, så det må være bestemt i forkant av meg. Systemet virker greit, da ingen av oss har noen erfaring med objektregistrering tidligere.»  – NCC Orkdal 

NCC Ringerike legger til at de også er nysgjerrige på hvordan de kan nyttiggjøre seg av vår løsning for videoregistrering av tilstand på vei og gjenkjenning av skilt, RoadAI. Denne løsningen er integrert med feltløsningen braVeg og NCC Ringerike har foreslått det som et mulig FOU-prosjekt med Statens vegvesen. 

Vi takker driftsleder Steinar Løvseth på Orkanger og Anders S. Nyhus på Ringerike for gode tilbakemeldinger!

Les mer om vår løsning for objektregistrering og datafangst til NVDB.