Skip to content

NCC tar i bruk braFelt NVDB!

NCC objektregistrering i felt NVDB

NCC Norge AS har valgt oss i Geomatikk IKT som leverandør av løsning for objektregistrering til NVDB (nasjonal veidatabase) for fire nye driftskontrakter i Område Sør, tildelt av Statens Vegvesen. Vår løsning braFelt NVDB skal brukes på de fire driftskontraktene Arendal øst, Numedal, Rjukan og Ringerike.

NCC anskaffet også i 2018 braFelt NVDB til driftskontrakt Orkdal og har hatt god nytte av løsningen. Det benyttes nettbrett fra Android koblet til ekstern GPS-mottaker. Dette gir centimeternøyaktighet, som imøtekommer kravene fra Statens vegvesen.

 

Les mer om vår løsning for objektregistrering og datafangst til NVDB.

Scroll To Top