Ny registreringsklient for NVDB

Skilt i form og farger

Vi i Geomatikk IKT, med våre dyktige utviklere i spissen, jobber nå med en ny
registreringsklient for veidata. Målet med denne klienten er at den skal kunne
bli et alternativ til dagens løsning fra Statens vegvesen, NVDB123, som legges
ned i 2021. I tillegg til å bevare de viktigste egenskapene til NVDB123, vil
den nye klienten ha nye og forbedrede egenskaper. Funksjoner som redigering,
flytting og opprettelse av objekter er ivaretatt og forbedret. Klienten skal
også kunne brukes både på kontor og ute i felten.

Den nye klienten vil komme med en brukervennlig kopieringsfunksjon hvor man kan kopiere et objekt for videre registrering. Dette gjør at man kan foreta en stor mengde registreringer på en mer effektiv måte enn tidligere. Dette kan for eksempel gjelde en gate hvor det skal registreres flere parkeringsskilt med de samme egenskapene, eller en vei med flere belysningspunkt inkludert datterobjekt med samme egenskaper. Klienten vil støtte skriving direkte til NVDB via versjon 3 av SVVs API.

Vi har dyktige ansatte som har jobbet mye med NVDB123 og andre registreringsløsninger tidligere, som er sentrale i utviklingen av registreringsklienten. På denne måten sørger vi for at denne klienten vil dekke de brukerbehovene som finnes hos veiforvaltere der ute. Vi jobber stadig med ideer og optimalisering av klienten, og gleder oss til å kunne presentere første versjon en gang i løpet av første halvår 2020.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Eller meld deg på webinar for å høre mer om våre løsninger for datafangst til NVDB: https://geomatikk-ikt.no/webinar/

Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
eirik.trondsen@geomatikk-ikt.no