Om oss

Bakgrunn

Geomatikk ble etablert i 1996 under navnet Telenor INKA AS for å markedsrette den kompetansen man hadde bygget opp i Telenor i tilknytningen til digitalisering av ledningsnettet.

I 1998 skiftet selskapet navn til Telenor Geomatikk AS.

I 2000 ble Bravida-gruppen dannet og selskapet ble en del av denne og skiftet navn til Bravida Geomatikk AS.

I 2005 ble selskapet solgt til private investorer og skiftet navn til Geomatikk AS.

Divisjon IKT ble fra 1.9.2009 utskilt som eget selskap - Geomatikk IKT AS.
Det nye selskapet har fokus på løsninger og tjenester knyttet til dokumenthåndtering, skanning og digitalisering av arkiv, datafangst i felt og taksering for eiendomsskatt.

Organisasjon

Geomatikk IKT holder til i Trondheim, med opp mot 100 ansatte. Herfra dekker vi hele landet med våre løsninger og tjenester.


Geomatikk IKT innehar AAA-rating, som er den høyeste kredittverdighet det er mulig for et aksjeselskap å oppnå. Et foretak med denne ratingen kjennetegnes som veletablert, med sterkere økonomi enn bransjens gjennomsnitt. 

Som sertifisert leverandør i kvalifikasjonsordningen Sellicha er vi medlem i et registrerings- og kvalifiseringsnettverk for leverandører til den nordiske energisektoren.

Som et Miljøfyrtårn-sertifisert selskap beviser vi at vi utøver god miljøinnsats og tar vårt samfunnsansvar på alvor.

Føre var

Noen som er klok av skade på Digitaliserings-senteret?

Strålende!

Mellom slagene er det godt å bare kjenne sola varme

Nye roll ups!

Tom er fornøyd med våre nye roll ups på stand under eKommune 2017 på Gardermoen

Høst

Hansker må til når man er ute og takserer en fin, men kald høstdag i oktober.

Fotografering

Når det skal tas nye bilder til profilering er det kjekt å ha en egen fotograf på huset!

Høyt oppe

Høydeskrekk er ingen fordel ved taksering av verk og bruk

Bare litt til

Konkurranseinstinktet slår inn når det måles krefter i DokOLympics

Eske nr 245

Det haster når kunden har etterspurt et dokument i en byggesak

Delegering av ansvar

Sjefen har fått tildelt ansvaret for oppvasken i dag

Bak kulissene

Hva skjer hos oss? Her er noen glimt fra vår hverdag.

VÅRE VERDIER

Våre verdier er styrende for alle aktiviteter som gjennomføres i Geomatikk-gruppens virksomhet. De veileder oss slik at vi kan skape en god bedriftskultur med et arbeidsmiljø der medarbeiderne trives. Dette er igjen avgjørende for at vi kan sikre høy kvalitet på leveransene til våre kunder.

framtidsorienterade

Fremtidsorienterte

Vi er opptatt av fremtiden gjennom å være lydhøre overfor markedets behov, utvikle nye produkter og tjenester, ligge i forkant teknologisk, samt være løsningsorienterte.

inkluderande

Inkluderende

Vårt arbeidsmiljø preges av åpenhet, ærlighet, delaktighet og lojalitet. Vi respekterer, samarbeider og hjelper hverandre.

palitliga

Pålitelige

Vi holder våre løfter til kunder og medarbeidere. Vi har en veldokumentert arbeidsprosess som bygger på korrekt informasjon og tydelige overleveringer.

serviceinriktade

Serviceinnstilte

Vi har våre kunder i fokus og forbedrer vår virksomhet gjennom deres tilbakemelding. Vi er profesjonelle og imøtekommende såvel internt som eksternt.

Geomatikk IKT bidrar til økt digitalisering og effektivisering

Vi ble et selvstendig selskap i 2009, og har siden den gang hatt en organisk vekst med god økonomi.

Våre løsninger og tjenester spenner over et bredt spekter innen digitalisering og skanning, datafangst i felt, dokumenthåndtering og taksering for eiendomsskatt.

Kundene våre er innen privat og offentlig sektor i Norge, i tillegg til at vi utvikler programvare for de øvrige selskapene i gruppen.

Vi jobber tett med våre kunder, og utvikler ny funksjonalitet i eksisterende løsninger i tillegg til nye løsninger og tjenester i takt med trender og utvikling.

Geomatikk IKT består i dag av opp mot 100 medarbeidere organisert innen ulike fagområder.

Les mer

karta

25 utviklere med Bachelor og Master innen flere fagfelt

Over 200 norske kommuner bruker våre løsninger

20 000 000 sider er digitalisert siden 1998