Arbeidsmiljøpolicy

Arbeidsmiljøet hos Geomatikk skal utvikles i nært samarbeid mellom selskapets ledelse og dets medarbeidere. Samarbeidet skal bidra til at personskader og sykdom unngås.

Vi skal skape en stimulerende arbeidsplass med mulighet til utvikling for hver og en av medarbeiderne. I Geomatikk vil vi integrere arbeidsmiljøet i det daglige planleggings- og budsjettarbeidet.

Arbeidsgiveren har i henhold til arbeidsmiljøloven ansvaret for arbeidsmiljøet, men den enkelte medarbeider må i det daglige arbeidet vise et personlig ansvar for sin egen og, der dette er mulig, sine kollegers sikkerhet og helse.