Kvalitetspolicy

Geomatikk IKT skal alltid oppfylle kundenes krav, behov og forventninger gjennom å være oppmerksomme og ha kunden i fokus slik at vi alltid leverer tjenester og produkter med riktig kvalitet.

Kvalitet oppnår vi gjennom medarbeidernes engasjement og profesjonalitet i yrket, samt et kontinuerlig, proaktivt forbedringsarbeid. Geomatikk-gruppens kvalitetspolicy består av følgende grunnsteiner:

Kunderelasjoner

For å skape og vedlikeholde gode kunderelasjoner, vil vi fokusere på tilgjengelighet og agere i henhold til våre verdier. Gjennom å oppfylle samfunnets lover, krav og forventninger skal vi være et forbilde i bransjen.

Leveranser

For å bli ansett som en pålitelig aktør, vil vi fokusere på god leveransestyring for å sikre at vi leverer til avtalt tid.

Produkter og tjenester

For at våre kunder skal bli fornøyde med våre produkter og tjenester skal vi gjennom korrekt anvendelse av vår kompetanse og våre produkter levere avtalt kvalitet.

Sikkerhet og arbeidsmiljø

For å sikre at alle krav til sikkerhet og arbeidsmiljø oppfylles fokuserer vi på godt arbeidsmiljø, godt ytre miljø og god sikkerhet.

Styring og oppfølging

For å sikre at vår kvalitetspolicy etterleves og at kontinuerlige systematiske forbedringer gjennomføres, skal kvalitetsparametre og kvalitetsmål defineres, måles og følges opp som en del av organisasjonens årsrapportering.