Miljøpolicy

Geomatikk IKT ønsker å bidra til en bærekraftig og langsiktig utvikling for våre kunder, samfunnet og for miljøet.

Vi har fokus på kommunikasjon såvel internt i selskapet som eksternt ut til kundene og samfunnet. Kompetanseutvikling innen foretaket er et strategisk viktig område for oss, slik at vi kan opptre profesjonelt og være det naturlige valget for våre kunder.

Vårt miljøarbeid

  • I vårt miljøarbeid tar vi utgangspunkt i at gjeldende lover og forskrifter skal følges
  • Vi utfører kildesortering av avfall og tilstreber å jobbe energiøkonomisk
  • Vi ivaretar relevante miljøkrav ved forhandlinger, bestillinger, innkjøp og reiser
  • Vårt eget miljøarbeid og vårt miljøstyringssystem utvikles gjennom kontinuerlige forbedringer
  • Vi vil dessuten bidra til økt miljøbevissthet internt og eksternt