Webinar

Opptak av tidligere webinarer

webinar

Arkiv og digitalisering

Kobling mot produksjonsbaser med braArkiv Synk

Foredragsholder: Geir Harbak - Løsningseier braArkiv

Vi i Geomatikk IKT ønsker å sikre en verdiøkning av de tekniske arkivene til våre kunder, og ser at det å samle ulike arkivbaser til én base blir mer og mer etterspurt, nettopp for å forenkle søk og gjenfinning. Vår nye tjeneste braArkiv Synk gjør braArkiv til en komplett arkivbase.

Analyse og kartlegging av arkivlandskapet

Foredragsholder: Runar Walderhaug - Rådgiver Arkiv og Digitalisering

I dette webinaret forteller vi hvorfor det kan være hensiktsmessig å analysere og kartlegge arkivlandskapet, både de papirbaserte og de digitale arkivene, for å legge til rette for måloppnåelse.

Kobling mot produksjonsbaser med braArkiv Synk

Foredragsholder: Geir Harbak - Løsningseier braArkiv

I dette webinaret forteller vi hvordan stadig flere kommuner nå kobler sitt braArkiv mot produksjonsbasen for løpende overføring. På denne måten kan braArkiv bli et komplett arkiv for alt i ett søk fra samme grensesnitt.

Vegforvaltning

Metoder og verktøy for innsamling og registrering av vegdata

Foredragsholdere: Per Ola Roald og Eirik Trondsen - Rådgivere Vegforvaltning

I dette webinaret presenterer vi blant annet helt ny funksjonalitet i registreringsklienten braVeg Reg. Vi viser hvordan du nå kan bytte mor til datterobjekt, samt hvordan masseoppdatere egenskaper for et utvalgt område eller en veg. 

Innsamling og registrering av vegdata og datainnsamling for vinterdrift

Foredragsholdere: Per Ola Roald og Eirik Trondsen - Rådgivere Vegforvaltning 

Vi viser våre løsninger og tjenester for enklere og mer effektiv innsamling og registrering av vegdata, samt hvordan få dataene til NVDB. Vi forteller også hvordan man ved hjelp av en optisk sensor kan sikre nøyaktige data om vegforhold, og hvordan dette vil kunne effektivisere planlegging og beslutningsprosesser knyttet til vinterdrift.

Innsamling og registrering av vegdata

Foredragsholdere: Per Ola Roald og Eirik Trondsen - Rådgivere Vegforvaltning

Vi presenterer vårt konsept braVeg, som består av ulike løsninger og tjenester for:

Hvordan komme i gang med NVDB

Foredragsholder: Per Ola Roald - Rådgiver Vegforvaltning

Temaer som dekkes:

  • Hva er/hvorfor NVDB?
  • Hva er det man sliter med?
  • Hva skal til for å komme i gang og begynne med NVDB?
  • Kilder til NVDB
  • Hva skal vi prioritere?
  • Hvordan holde data oppdatert?