Webinar

Opptak av tidligere webinarer

webinar

Arkiv og digitalisering

Sensitivitetsanalyse

Foredragsholder: Geir Harbak - Avdelingsleder Produkt - Teknisk konsulent & Rådgivning

I dette webinaret forteller Geir Harbak om hvordan du kan heve kvaliteten i arkivet ved hjelp av en sensitivitetsanalyse av innholdet.

Dersom man skal publisere arkivmateriale for publikum og legge til rette for mer selvbetjening, er det viktig å vite hva som befinner seg av eventuell sensitiv informasjon i arkivet. Essensen i dette webinaret er hvordan man ved hjelp av maskinlæring kan finne dokumenter eller innhold i dokumenter som bør unntas offentlighet eller sladdes før publisering. Vi ser også på sladding.

Anskaffelse av digitalt arkiv: Forberedelse og utforming av anbudsprosesser

Foredragsholder: Ahmad Gashamy - Rådgiver Arkiv og Digitalisering

I dette webinaret deler vår rådgiver Ahmad sine erfaringer rundt anskaffelse av digitalt arkiv.

  • Hva burde en slik anskaffelse omfatte?
  • Hvilke interne og eksterne retningslinjer burde man hensynta?
  • Hvordan stiller man gode krav til leverandørmarkedet?

Samle alt i braArkiv med synk og import

Foredragsholder: Ahmad Gashamy - Rådgiver Arkiv og digitalisering

Ønsker du å gjøre ditt braArkiv komplett?

I dette webinaret snakker vi om viktigheten av å samle flere arkivkilder på ett sted.

Vi forteller hvordan du kan få koblet på både produksjonbasen fra sak/arkiv og få importert data fra andre historiske baser inn til ditt braArkiv.

Kobling mot produksjonsbaser med braArkiv Synk

Foredragsholder: Geir Harbak - Løsningseier braArkiv

Vi i Geomatikk IKT ønsker å sikre en verdiøkning av de tekniske arkivene til våre kunder, og ser at det å samle ulike arkivbaser til én base blir mer og mer etterspurt, nettopp for å forenkle søk og gjenfinning. Vår nye tjeneste braArkiv Synk gjør braArkiv til en komplett arkivbase.

Analyse og kartlegging av arkivlandskapet

Foredragsholder: Runar Walderhaug - Rådgiver Arkiv og Digitalisering

I dette webinaret forteller vi hvorfor det kan være hensiktsmessig å analysere og kartlegge arkivlandskapet, både de papirbaserte og de digitale arkivene, for å legge til rette for måloppnåelse.

Vegforvaltning

Videodokumentasjon av kontraktsområder for entreprenører

Foredragsholder: Eirik Trondsen - Rådgiver Vegforvaltning

Eirik demonstrere hvordan vårt videodokumentasjons- og analyseverktøy RoadAI kan benyttes som et kartleggingsverktøy for entreprenører på driftskontrakter. RoadAI kan bedre og effektivisere inspeksjonsarbeidet og bidra til en bedre oversikt over løpende driftsoppgaver. I tillegg til dette får dere som entreprenører dokumentert hele kontraktsområdet på en god måte.

Videodokumentasjon av vegnett for kommuner

Foredragsholder: Eirik Trondsen - Rådgiver Vegforvaltning

Vegseksjonen hos mange kommuner sliter med å få nok vedlikeholdsmidler. Mange har kanskje heller ikke helt oversikten over sitt vegnett, for eksempel hvor det befinner seg skader i asfalten og hvor alvorlige disse er. Da er det viktig å få dokumentert vegnett og behov på en rask, effektiv og lite ressurskrevende måte. I dette webinaret demonstreres vårt videodokumentasjons- og analyseverktøy RoadAI og hvordan dette kan hjelpe dere som kommuner med å få dokumentert vegnettet.

Metoder og verktøy for innsamling og registrering av vegdata

Foredragsholdere: Per Ola Roald og Eirik Trondsen - Rådgivere Vegforvaltning

I dette webinaret presenterer vi blant annet helt ny funksjonalitet i registreringsklienten braVeg Reg. Vi viser hvordan du nå kan bytte mor til datterobjekt, samt hvordan masseoppdatere egenskaper for et utvalgt område eller en veg. 

Innsamling og registrering av vegdata og datainnsamling for vinterdrift

Foredragsholdere: Per Ola Roald og Eirik Trondsen - Rådgivere Vegforvaltning 

Vi viser våre løsninger og tjenester for enklere og mer effektiv innsamling og registrering av vegdata, samt hvordan få dataene til NVDB. Vi forteller også hvordan man ved hjelp av en optisk sensor kan sikre nøyaktige data om vegforhold, og hvordan dette vil kunne effektivisere planlegging og beslutningsprosesser knyttet til vinterdrift.

Innsamling og registrering av vegdata

Foredragsholdere: Per Ola Roald og Eirik Trondsen - Rådgivere Vegforvaltning

Vi presenterer vårt konsept braVeg, som består av ulike løsninger og tjenester for:

Hvordan komme i gang med NVDB

Foredragsholder: Per Ola Roald - Rådgiver Vegforvaltning

Temaer som dekkes:

  • Hva er/hvorfor NVDB?
  • Hva er det man sliter med?
  • Hva skal til for å komme i gang og begynne med NVDB?
  • Kilder til NVDB
  • Hva skal vi prioritere?
  • Hvordan holde data oppdatert?