Øygarden kommune effektiviserer sin vegforvaltning med kunstig intelligens

øygarden kommune logo

Øygarden kommune er nå ute på sitt langstrakte vegnett for å dokumentere dekketilstanden. Med seg på laget har de en smarttelefon i frontruta på en bil med RoadAIs opptaksapplikasjon installert. Dette for å dokumentere dekketilstanden på vegnettet på en nøyaktig, trafikksikker – og ikke minst effektiv måte!

Det er over 190 kilometer kommunal veg i Øygarden kommune, og normalt ville dette tatt lang tid å dokumentere, med mange arbeidstimer i felt og med etterregistrering på kontor. Med RoadAI vil dette gå betraktelig raskere, med koordinatfestede registreringspunkt og automatisk analyse av vegdekket – direkte fra en smarttelefon i frontruta. Videoene fra RoadAI blir automatisk lastet opp til en nettbasert plattform som gir kommunen mulighet til å kvalitetsheve dataene i ettertid hvis nødvendig – samt se på videoene og analysene av dekketilstanden. Én plattform med full dokumentasjon av vegens dekketilstand.

Øygarden kommune skal etter filming og analyse overføre all informasjonen til NVDB, slik at kommunen sitter igjen med et godt grunnlag for dokumentasjon og budsjettering av vegvedlikehold i fremtiden.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan effektivisere vegforvaltningen!

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
E-post