Presis Vegdrift AS tar i bruk MD30-sensor for å levere sensordata på driftskontrakt

MD30-sensor

Presis Vegdrift AS skal, etter krav fra Statens vegvesen i driftskontrakt 9503 Midtre Hålogaland, levere sensordata med bruk av MD30-sensor i kombinasjon med RoadAI. MD30 er en mobil sensor for å registrere forholdene på vintervegen. Den optiske sensoren måler forhold som friksjon, type dekke, tykkelse på dekket, lufttemperatur, bakketemperatur, duggpunkt m.m. Sensoren skal monteres på tre kjøretøy – to brøytebiler og en friksjonsmålebil i kontraktsområdet.

MD30-sensoren dekker kravene definert i den nevnte driftskontrakten:

  • Optisk vegsensor som gir friksjonstall, overflatetemperatur, tørr/våt vegbane, snø- og isdekke, dugg- og frysepunkt, mm.
  • Videofilm med automatisk sladdefunksjon av kjøretøyer og personer
  • Data presentert i kartbasert dashboard umiddelbart etter registrering
  • Live visualisering av data på mobil enhet i bil synlig for sjåfør

Sensoren festes på et kjøretøy, og kobles til strøm samt en mobiltelefon via bluetooth. Mobiltelefonen tar opp video av vegen og data om vegforholdene visualiseres på mobilen under kjøring. Kort tid etter kjøring videresendes dataene fra mobiltelefonen til webgrensesnittet RoadAI Map for detaljert visualisering og rapportering. Her visualiseres sensordataene, og bilde/video av vegen er tilgjengelig. Det er også mulig å ta ut rapporter i form av excel-filer med all informasjon om innsamlede data.

Les mer om MD30-sensoren i vårt produktblad her eller ta kontakt med vår rådgiver Eirik Trondsen for en uforpliktende prat!

 

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
Eirik.Trondsen@geomatikk-ikt.no