Temaet for den digitale dagen er Tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon.

Med fokus på både stat og kommune ønsker vi på DigitalArkiv 2021 å belyse trender, utfordringer og muligheter knyttet til det å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon og hvilken betydning dette har for samfunnet vi lever i.

Hvor er vi i dag, og hvor er vi på vei?

Emner som digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, skylagring og sikkerhet & tilgangstyring er viktige temaer som vil bli belyst fra ulike perspektiver under arrangementet.

Det hele foregår digitalt den 9.februar 2021.

Se foreløpig program under!

Foreløpig Program

Med forbehold om endringer.
Dag
Time
Minutt
Sekund

Pris

Digitalt DigitalArkiv

GRATIS