Skanning av SEFRAK-skjema

Visste du at 242 norske kommuner har skannet og digitalisert sine SEFRAK-skjema? Vi kan hjelpe dere med å gjøre det samme!

Skanning og digitalisering av gamle SEFRAK-skjema

Mange kommuner har valgt å gjøre gamle SEFRAK-skjema tilgjengelig i en nettleser via vårt digitale arkiv, braArkiv. Ved å skanne skjemaene og lagre de i det digitale arkivet med egnet nøkkelinformasjon, blir skjemaene søkbare og enklere tilgjengelig i hverdagen. Riksantikvaren bidrar betydelig i dette arbeidet ved å tilby kommunene braArkiv kostnadsfritt.

Klikk her for å se hvordan grensesnittet i braArkiv kan se ut.

I tillegg til å tilby digitalisering av gamle SEFRAK-skjema, leverer vi også en digital løsning for registrering og forvaltning av kulturminner direkte fra felt, braFelt kultur. Ved arbeid med kulturminneplaner og kontrollregistreringer av kulturminner, er det til stor hjelp å ha referanse i de gamle skjemaene tilgjengelig på et nettbrett ute i felt. Opplysninger om SEFRAK-eiendommene hentes fra Matrikkelen før feltarbeid, men de skannede skjemaene kan være til stor hjelp ved nye kontrollregistreringer. Nye bilder tas med nettbrettet og legges automatisk inn i braArkiv på rett eiendom sammen med registrerte data. Det er dermed ikke behov for noe etterarbeid.

Dersom din kommune har gamle SEFRAK-skjema som ikke er digitalisert, hjelper vi dere gjerne med dette! Fylkeskommunene er som oftest involvert, og det er nok også mulig å søke til de om tilskudd for å få dette gjort.

Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere!

 


Stian Elvetun
Avdelingsleder Digitaliseringssenteret
+47 909 65 673
E-post

Kontakt oss

Kontakt Stian, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester