Skanning og digitalisering av arkiv

Geomatikk IKT har et bredt spekter av løsninger og tjenester innen skanning og digitalisering av dokumentarkiv

Vår visjon er effektiv hverdag

Med våre løsninger og tjenester hjelper vi til både innen offentlig og privat virksomhet. Innen norske kommuner har vi dialog både med arkiv og servicesenter, teknisk med byggesak og VA, eiendom, kultur, IKT og økonomi.

Behovene er forskjellige, men grunnleggende for alle er ønske om digitalisering og effektivisering. Det gjelder både interne prosesser og dialog med publikum og innbyggere.

Vi i Geomatikk IKT kan bistå i hele digitaliseringsprosessen - fra analyse av dokumentarkivet, via skanning til tilgjengeliggjøring av det ferdig digitaliserte arkivet for publikum.

Skanning og digitalisering

Skanning og digitalisering

Med moderne utstyr og effektive produksjonsløsninger er vi en av Norges ledende aktører innen digitalisering av dokumentarkiv.

Innsynsløsninger

Innsynsløsninger

Deling og gjenbruk av informasjon øker graden av selvbetjening, og frigjør ressurser til økt effektivisering

Våre løsninger og tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger og tjenester knyttet til informasjonshåndtering, både for offentlig og privat virksomhet.

Datafangst i felt

Datafangst i felt

Fleksible løsninger for datafangst i felt og innsyn i dokumentasjon fra ulike fagsystem

Taksering for eiendomsskatt

Taksering for eiendomsskatt

Besiktigelse og taksering av bolig-, fritids- og næringseiendommer som grunnlag for eiendomsskatt