Skip to content

Arkivanalyse - når du ønsker å digitalisere dokumentarkivet

For deg som tenker å digitalisere dokumentarkivet er det nyttig å ha kjennskap til volum og tilstand. Dette for å redusere økonomisk risiko i et skanningsprosjekt, samt øke gevinsten ved gjenbruk av informasjonen i arkivet.

Arkivanalyse

For deg som vurderer å digitalisere dokument- og papirarkivet, kan det være en fordel å følge en erfaringsbasert prosess som sikrer måloppnåelse.

Hovedmålet med digitalisering er ofte at ett felles søk i arkivet skal kunne gi treff i historisk arkiv og i produksjonsarkiv i sakssystemet samtidig. Dette gjelder også i tilfeller hvor flere kommuner skal sammenslås.

Vi i Geomatikk IKT har årelang erfaring med digitalisering av arkiv for norske kommuner, og har dermed opparbeidet oss solid kunnskap om viktige suksesskriterier i forbindelse med et digitaliseringsprosjekt.

For å sikre at dere når de mål som settes for prosjektet, er det en rekke nødvendige oppgaver som bør planlegges og gjennomføres i riktig rekkefølge.

Med bakgrunn i mange tilsvarende analyser, kan vi ved hjelp av en arkivanalyse bidra til å identifisere hvilke oppgaver som bør gjennomføres for å nå målene for et digitalt arkiv.

For en kommune kommer vi også inn på strukturen i sak/arkivsystemet, for å se all relevant informasjon under ett.

Arkivanalysen presenteres i et rapportformat, og brukes som underlag for beslutning både ved anbud og ved planlegging av selve digitaliseringen.

 

Ta kontakt for pristilbud på arkivanalyse eller et uformelt møte hvor vi deler vår erfaring.

Arkivanalyse i Ski og Oppegård kommuner

Arkivanalyse i Ski og Oppegård!

8. mai 2019

Kommunene Ski og Oppegård skal slå seg sammen og blir i 2020…

Les mer

6 tips for å nå målene med digitalisering av kommunens papirarkiv

29. januar 2018

Skal din kommune i gang med digitalisering av papirarkiv som angår teknisk…

Les mer

Øvre Eiker kartlegger arkivene

4. desember 2017

Foto: Svein Roger Reberg.   Øvre Eiker kommune har valgt å gjennomføre…

Les mer

Fet kommune har digitalisert arkivene

23. oktober 2017

Når Fet kommune skulle digitalisere arkivene sine valgte de oss i Geomatikk…

Les mer
Moss kommune

Arkivanalyse i Moss

18. oktober 2017

Foto: Kurth Brekke https://no.wikipedia.org/wiki/Moss#/media/Fil:Moss,_Norway_-_panoramio_(3).jpg Moss kommune har besluttet at de vil digitalisere…

Les mer

Luster kommunes første steg mot et digitalt arkiv

10. oktober 2017

Foto: Jon Olav Eikenes Luster kommune har besluttet at de vil digitalisere…

Les mer


Runar Walderhaug
Rådgiver arkiv og digitalisering
+47 906 41 188
E-post

Kontakt oss

Kontakt Runar, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Scroll To Top