Arkivanalyse - når du ønsker å digitalisere dokumentarkivet

For deg som tenker å digitalisere dokumentarkivet er det nyttig å ha kjennskap til volum og tilstand. Dette for å redusere økonomisk risiko i et skanningsprosjekt, samt øke gevinsten ved gjenbruk av informasjonen i arkivet.

Arkivanalyse

For deg som vurderer å digitalisere dokument- og papirarkivet, kan det være en fordel å følge en erfaringsbasert prosess som sikrer måloppnåelse.

Hovedmålet med digitalisering er ofte at ett felles søk i arkivet skal kunne gi treff i historisk arkiv og i produksjonsarkiv i sakssystemet samtidig. Dette gjelder også i tilfeller hvor flere kommuner skal sammenslås.

Vi i Geomatikk IKT har årelang erfaring med digitalisering av arkiv for norske kommuner, og har dermed opparbeidet oss solid kunnskap om viktige suksesskriterier i forbindelse med et digitaliseringsprosjekt.

For å sikre at dere når de mål som settes for prosjektet, er det en rekke nødvendige oppgaver som bør planlegges og gjennomføres i riktig rekkefølge.

Med bakgrunn i mange tilsvarende analyser, kan vi ved hjelp av en arkivanalyse bidra til å identifisere hvilke oppgaver som bør gjennomføres for å nå målene for et digitalt arkiv.

For en kommune kommer vi også inn på strukturen i sak/arkivsystemet, for å se all relevant informasjon under ett.

Arkivanalysen presenteres i et rapportformat, og brukes som underlag for beslutning både ved anbud og ved planlegging av selve digitaliseringen.

 

Se våre referanser her.

Ta kontakt for et uformelt møte hvor vi deler vår erfaring.


Runar Walderhaug
Løsningsrådgiver
+47 906 41 188
E-post

Kontakt oss

Kontakt Runar, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester