Skip to content

Ett elektronisk dokumentarkiv

braArkiv - lagring av alle typer informasjon, enkelt søkbart og tilgjengelig via web

braArkiv - et digitalt arkiv som kan tilpasses de fleste behov i privat og offentlig sektor

I kommunal sektor benyttes braArkiv som digitalt arkiv for eiendom, målebrev, vann og avløp, plan, bygge- og seksjoneringssaker. Innen privat sektor har vi levert til flere kunder innen bank / finans. Ved bruk av standardisert link/URL og WebServices, gis det tilgang til dokumentene fra andre fagsystem, samt sak/arkiv. Arkivet har flere forskjellige måter å søke og gjenfinne informasjon på, blant annet metadata og fritekstsøk. Det er støtte for tilgangskontroll og gradering av arkivdeler og dokumenter.

 

braArkiv er tilrettelagt i henhold til Geointegrasjonsstandard, og vi har et godt samarbeid med tredjepartsleverandører, som eksempelvis Norkart og Powel, og vi bistår gjerne ved oppsett av integrasjoner.

Les om våre innsynsløsninger for braArkiv.

 

braArkiv N5 - Noark 5 godkjent

21. oktober 2015 kunne man lese følgende kunngjøring på Arkivverkets nettsider:
Riksarkivet gir løsningen braArkiv godkjenning som en Noark5-kjerne for innskannede dokumenter fra ulike objektarkiv, eksempelvis kommunale arkiv for byggesaker, delingssaker, oppmålingssaker, VA saker og andre typer arkiv ordnet etter objektnøkkel. Godkjenningen dekker ikke løsninger for journalføring av saksdokumenter og løsninger for digitalisering hvor papiroriginalen kan kasseres etter digitalisering.

 

GDPR-støtte i braArkiv

Som leverandør av braArkiv har Geomatikk IKT rolle som databehandler når vi drifter arkivet for våre kunder. Størsteparten av alle braArkiv vi har levert gjennom mange år driftes i vårt datasenter i Trondheim. Databehandleravtaler opprettes med den enkelte kunde som en del av oppstart av driftstjenester. Når kunden godkjenner et digitaliseringsprosjekt gir vi administrasjonsrettigheter til eieren av dataene i arkivet, som dermed overtar all brukerhåndtering, samt mulighet til å skjerme dokumenter mot innsyn. Det lagres ikke personsensitiv informasjon om brukere i braArkiv. Dersom kunden legger til rette for gjenbruk av brukere og rettigheter i lokalt Active Directory ligger informasjonen om brukeren der. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forhold til braArkiv og GDPR.

 

braArkiv og kommunesammenslåing

braArkiv og kommunesammenslåing

27. september 2019

En kommunesammenslåing berører mange interne systemer, men også eksterne systemer, som f.eks.…

Les mer

Data fanget i gamle systemer?

9. september 2019

Det finnes i dag utallige gamle fagsystemer, gamle arkivbaser på ulike NOARK-versjoner…

Les mer
braArkiv brukerforum på Facebook

Er DU bruker av braArkiv?

14. mai 2019

Vi har nå lansert et brukerforum på Facebook for brukere av vår…

Les mer

Eksport fra Balsfjords ePhorte til Tromsøs braArkiv

8. februar 2019

Tromsø kommune tar hjem landbrukssakene Tromsø kommune og Balsfjord kommune har  i…

Les mer

braArkiv Noark 5 godkjent

8. juni 2017

“Riksarkivet gir løsningen braArkiv godkjenning som en Noark 5-kjerne for innskannede dokumenter…

Les mer


Geir Harbak
Rådgiver arkiv og digitalisering
Tlf: 918 58 480
E-post

Kontakt oss

Kontakt Geir, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Scroll To Top