Skip to content

Skanning og digitalisering av arkiv

Gjør arkivene digitale, for effektivisering av søk og gjenfinning, samt frigjøring av plass. Hvilke typer dokumenter ønsker du å gjøre tilgjengelig?

Skanning og digitalisering siden 1998

De siste årene har vi opplevd at stadig flere, både offentlige og private aktører, ønsker å gjøre informasjon i arkivene lettere tilgjengelig, både internt og eksternt. På vårt digitaliseringssenter håndterer vi alle typer arkiv, uansett type og format. Dersom du har flere typer arkiv, sørger vi for at all informasjon samles og gjøres søkbart.

 Vi bistår i hele digitaliseringsprosessen:

Analyse av dokumentarkivet i forkant av skanning

Henting, pakking og transport

Rydding og registrering av nøkkelinformasjon, herunder gradering for "Unntatt offentlighet"

Skanning

Grafisk kontroll

Kategorisering

Tilgjengeliggjøring i innsynsløsninger, samt oppsett av integrasjoner

Avlevering i henhold til Riksarkivets krav for avlevering

Med vår 24 timers garanti sørger vi for at dokumenter i arkivet er tilgjengelig også underveis i digitaliseringsprosessen. Etterspurte saksmapper returneres i elektronisk format senest innen 24 timer etter meldt behov.

Det ferdig skannede arkivet kan enten avleveres på et ønsket medium i ønskelig format, eller til vår digitale arkivløsning, braArkiv, som du får tilgang til via en standardisert link/URL. Uavhengig av hvordan arkivet avleveres gjøres innholdet søkbart med fritekstsøk ved hjelp av OCR og metadata. Vi bistår også med rådgivning for hvordan informasjonen i arkivene best bør fanges, lagres og gjenfinnes.

Velges vår digitale arkivløsning kan denne integreres med andre kart-, arkiv- og fagsystemer for søk og presentasjon, både internt og mot publikum. Snakk med oss om integrasjoner og innsynsløsninger.

Noen av våre kunder har også valgt å digitalisere papirarkivet selv ved hjelp av våre løsninger og tjenester. Dersom dere ønsker å utnytte egen kompetanse, ressurser og utstyr, bistår vi gjerne med å etablere en lokal digitaliseringsprosess.

Lang og solid erfaring

I snart 20 år har mange millioner sider gått igjennom våre skannere. Mesteparten av disse sidene tilhører norske kommuner som har ønsket å digitalisere sine tekniske historiske dokumentarkiv, i tillegg til prosjektarkiv innen næringslivet.
 
Opp igjennom årene har vi mottatt en rekke ulike oppdrag for digitalisering, og håndterer i dag et bredt spekter fra skjøre papiroriginaler til kart, tegninger, bøker, protokoller, permer, note- og prosjektarkiv, lysbilder, negativer og microfiche/microfilm. Disse erfaringene har ført til at vi i dag er en stolt og anerkjent totalleverandør av skannings- og digitaliseringstjenester i Norge. 
 
Våre lokaler er på totalt 900 kvadratmeter, hvorav 300 kvadratmeter benyttes til et arkivlager som oppfyller Riksarkivets krav til spesialrom for bortsatt arkiv.
 
 


Kontaktperson Digitalisering
Susanne Klettgjerde
Prosjektleder Digitalisering
+47 900 46 855
E-post

Kontakt oss

Kontakt Susanne, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Scroll To Top