Slik bruker entreprenørene RoadAI!

Videodokumentasjonsløsning i frontruta av enbil

For mange entreprenører kan det å ha kontroll på dekketilstand og skilt være en utfordring, og spesielt når man tar over en driftskontrakt kan det være greit å skaffe seg oversikt over hva man skal forvalte. En manuell kartlegging av dette krever mye både når det gjelder tid og ressurser. Mange entreprenører velger derfor å benytte seg av vårt videodokumentasjonsverktøy RoadAI.

Dokumentasjon via en mobil i frontruta

RoadAI er et videodokumentasjonsverktøy for kartlegging av veg. Videoene spilles inn med en mobiltelefon som festes i frontruta på et kjøretøy. Derfra sendes videoene via sky over til en webbasert kartløsning, RoadAI Map. Her får man visualisert ruta man har kjørt, og man kan se gjennom videoer. Via en filtreringsfunksjon kan man velge dato/tidsrom for når man vil se data fra. Dermed kan man gå tilbake i tid å se gjennom eldre data, eller kun se de ferskeste dataene.

RoadAI med mobil i frontruta

Analyser av dekketilstand og oversikt over skiltplater

Gjennom videoene kan man få tilgang på automatisk analyse av dekketilstanden langs vegnettet som er kjørt, samt en oversikt over skiltplater. Dette gjøres ved hjelp av kunstig intelligens. Analysene er svært pålitelige, og gir en god oversikt over dekketilstand og skilt. Skadene på dekket deles inn etter skadetype og kategoriseres etter alvorlighetsgrad som visualiseres med fargekoder i kartet. Her kan man filtrere slik at for eksempel kun slaghull vises, for å få en oversikt over hvor det er behov for utbedring.

Mesta Region Nord er blant de som har brukt kunstig intelligens for registrering av omfang og tilstand på utvalgte vegobjekter, les mer om det her. 

Merknader med blåtannsknapp

En smart funksjon i RoadAI er muligheten til å foreta merknader med den medfølgende blåtannsknappen. Ved å holde inne knappen, kan man spille inn en kommentar og merke avvik eller andre hendelser som man ønsker å se nærmere på eller gjøre noe med, for eksempel vegetasjon.  Merknader kan også legges på i etterkant hvis man legger merke til avvik eller uønskede hendelser ved gjennomgang av video i ettertid. Dette gjør at man på en effektiv måte kan fange opp mer langs vegnettet.

Talekommentarer oversettes til tekst i løsningen. Merknadene stedfestes i kartet med et rødt symbol. Ved å klikke på symbolet får man opp informasjon om merknaden, samt bildet fra stedet som tas automatisk i det man trykker på BT-knappen.

Rapporter

Det finnes ulike rapportmuligheter i RoadAI Map. Analysene kan eksporters til Excel-rapporter med all informasjon som RoadAI har fanget opp.

Man kan også ta ut rapporter av merknadene som er gjort. Eksempelvis kan man generere en rapport i PDF-format som kan printes ut og brukes som arbeidsliste over avvik som skal utbedres i løpet av dagen eller uka. Disse merknadene kan lukkes direkte i kartet når utbedring er gjennomført.

Road-AI map

Enkelt og brukervennlig

Ved å benytte RoadAI som entreprenør vil man få et enkelt og svært brukervennlig verktøy som gir en effektiv oversikt over vegnettet. Tilgang til RoadAI Map og videoene av vegnettet kan deles med flere. Dermed får man flere «øyne» ute på vegen enn kun vedkommende som fysisk er ute og foretar inspeksjon. Dette fører igjen fører til at man får enda bedre kontroll over hva som foregår på og langs vegnettet.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan nyttiggjøres i din virksomhet! 

Kontaktperson
Eirik Trondsen

Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
Eirik.Trondsen@geomatikk-ikt.no