Statens vegvesen anvender RoadAI

Statens vegvesen anvender RoadAI

Statens vegvesens vegavdeling i Rogaland har i forbindelse med et pilotprosjekt anskaffet vår løsning for videodokumentasjon og tilstandsanalyse av vei, RoadAI. Løsningen skal benyttes på et 4,2 km langt veiprosjekt langs fylkesvei 561 på Mosterøy i Rennesøy kommune.

Vi har vært i kontakt med kontrollingeniør Mads William Brevik i Statens vegvesen som forteller litt om prosjektet og bruken av RoadAI.

Kan du si litt om hvem du er og hvilken rolle du har i Statens vegvesen?

Mitt navn er Mads William Brevik og jeg jobber som kontrollingeniør i Statens vegvesen på vegavdelingen i Rogaland. Min rolle er å være superbruker i RoadAI og å støtte prosjektorganisasjonen med brukerhjelp med mer.

Kan du fortelle litt om prosjektet dere er i gang med på Mosterøy og hva dere skal bruke løsningen RoadAI til?

Prosjektet er 4,2 km langt og innebærer bygging av ny gang- og sykkelvei, samt at veien skal breddeutvides på deler av strekningen. I entreprisen inngår også blant annet bygging av fe-underganger, betongmur, natursteinsmurer, busslommer, vann- og avløpsanlegg.

Prosjektet er et pilotprosjekt i Rogaland for programvarer som kan benyttes til oppfølging i byggefasen. Bilder og video lastes opp i skyløsningen med posisjon, samt at man kan filtrere i kartløsningen slik at bildene blir lett tilgjengelig i arkivet/skyen. Funksjonen med skiltgjenkjenning er noe prosjektet også skal teste. Skiltgjenkjenningen benyttes for å se hvilke skilt som blir fjernet/flyttet, men også om arbeidsvarslingsskilt er plassert iht. godkjente varslingsplaner. 

Skilt gjenkjennes automatisk av løsningen ved hjelp av kunstig intelligens. Dette gjelder også arbeidsvarslingsskilter

Mads William forteller at dataene som samles inn i hovedsak skal benyttes til arkivering og oppdatering av datagrunnlaget via Datafangst til NDVB. Når et veiprosjekt er ferdig legges alt av objekter inn i Datafangst, slik at man kan gå inn på Statens vegvesens kartapplikasjon Vegkart og finne alt fra lyktestolpeposisjon, kum-objekter og mye mer. Dette vil være svært nyttig og kunne effektivisere arbeidet til Statens vegvesen:  

Dersom det er tvil om noen objekter i et byggeprosjekt, benytter Geodataseksjonen i vegvesenet bilder eller befaringer for å verifisere at objektene f.eks. ligger på den posisjonen som er oppgitt. I dag benytter vegvesenet hovedsakelig mapper på en server for å lagre bildene, men når disse ikke er registrert på posisjon eller har andre filtreringsmuligheter er det vanskelig å finne rett bilde. Med bruk av RoadAI, hvor bilder og posisjon lastes rett opp i skyen og knyttes direkte til kartet, vil slike prosesser bli mye mer effektive. Garantisaker er også noe dataene kan benyttes til. Dersom det skulle bli en garantisak, er det lett å finne bilder fra byggefasen og man kan identifisere om noe ble skadet eller lignende under bygging.

Samlet sett så tror vi at RoadAI vil bli et bra hjelpemiddel for oss i byggefasen, men også for de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde anlegget i fremtiden.   

Hva var det som gjorde at SVV valgte nettopp denne løsningen til dette prosjektet?

Det var mulighetene for bilder og video som lagres i skyen med posisjon og mulighetene med filtrering på dato, bildetaker etc. som gjorde at vi valgte denne løsningen. Muligheten med skiltgjenkjenning var også en faktor når vi valgte denne løsningen.

Kan du se for deg at denne løsningen kunne vært brukt på andre områder også?

Ja. Vi tror at programmet kan benyttes for de som planlegger, bygger, forvalter, drifter og vedlikeholder ulike veinett. Det er flere funksjoner som vi ikke har valgt på dette prosjektet som kan benyttes, som f.eks. asfalttilstand, jevnhet på vei, veimerking, snøforhold på veien m.m. Vi ser at programvaren benyttes flere steder i Norge, og dersom veinettet jevnlig filmes vil man enkelt kunne gå inn å se hvordan det er på stedet og tilstand på veiobjekter slik at tid til befaringer e.l. minimeres.

Vi ønsker SVV lykke til med pilotprosjektet og håper de får god nytte av RoadAI!

Statens vegvesen anvender RoadAI
Kontrollingeniør Rikke B. Færøvik benytter RoadAI-appen Viominer som registrerer posisjon, bildetaker mm.
RoadAI
Bilder lastes raskt opp i skyen. Derifra kan man generere en PDF-rapport
Ny veilinje og ortofoto er noe som kan legges inn i kartløsningen. Bilder som er tatt i området vises også i kartet.

Les mer om løsningen og dens funksjonalitet her.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan løsningen kan bistå deg og din virksomhet!