Statens vegvesen Drift Øst tester RoadAI på vinterdrift!

Montering av vegsensorer for SVV_tre menn foran en vegmesterbil med MD30-sensor montrert
På bildet: Kontrollingeniør Stein Presthagen (SVV), Egil Arne Nisja (Svevia) og Eirik Trondsen (Geomatikk IKT).

I september i år signerte vi kontrakt med Statens Vegvesen Drift Øst om en pilot for bruk av RoadAI med tilhørende vinteranalyser og vegsensorer på strekningen RV3 Alvdal-Ulsberg som driftes av Svevia. Deler av vegstrekningen endrer vinterdriftsklasse for å få lik klasse på hele strekningen, og det er derfor behov for skjerpet kontroll av denne strekningen.

Vi har tidligere skrevet om SVVs vellykkede pilotbruk av RoadAI i forbindelse med sommerdrift og analyse av dekketilstand, og nå er de altså i gang med en ny pilot – denne gangen for vinterdrift!


Ny teknologi for kontroll og oppfølging av entreprenører for vinterdrift 

«Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi for enklere å kunne ha en tett oppfølging og samarbeid mot driftsentreprenørene, og sikre oss en effektiv og god vinterdrift. Dette vil være et nyttig verktøy i det daglige arbeidet både for våre kontrollingeniører i SVV, men også for driftsentreprenøren på strekningen» sier leder for pilotprosjektet Petter Storødegård.

SVV skal benytte våre løsninger for kontroll og oppfølging av entreprenørene for vinterdrift på nevnte strekning, og for et par uker siden var vi på monteringsoppdrag og fikk montert og kalibrert vegsensorer på tre av entreprenør Svevia sine biler – to brøytebiler og en vegmesterbil.

Montering av MD30 vegsensor hos SVV_bildemontasje av mann som monterer sensor

Videodokumentasjons- og analyseverktøyet RoadAI tilbyr altså en vegværanalyse RoadAI Weather til bruk i forbindelse med vinterdrift. Ved hjelp av videopptak fra en mobiltelefon i frontruta på en bil avdekker og kategoriserer analysen dekkeforhold som våt veg, bar veg, snø, is, og slaps. Disse objektene markeres i videoene og i kartet.

Mobil vegsensor for nøyaktige data om vegforhold

Ved å kombinere analysen RoadAI Weather med den mobile vegsensoren MD30 kan en også avdekke tykkelse på is- og snødekke, duggpunkt/frysepunkt, overflatetemperatur, friksjon/grep mm. Den kompakte MD30-sensoren måler alle viktige vær-parametere og er spesielt egnet for brøytebiler. MD30 er god egnet for å fremskaffe nøyaktige data for vedlikeholdsbeslutninger, og optimalisering av blant annet saltbruk. Med bruk av denne sensoren sikres nøyaktige data fra vegforhold i tillegg til bilder/video av vegnettet som kan effektivisere planlegging og beslutningsprosesser knyttet til vinterdrift.

Egenskaper MD30
  • Kompakt, multiparameter mobilsensor
  • Designet for brøytebiler og andre kjøretøy
  • Velprøvd DSC-laserteknologi
  • Rapporterer vegforhold i sanntid – vann, is og snø
  • Støpt design for å tåle kraftig vibrasjon og vanninntrenging

Bilder og videoer lagres slik at man kan gå tilbake å se på spesielle hendelser som ulykker, klager på vegstandarden eller lignende. Dataene visualiseres samlet i RoadAI Map, noe som gir en ryddig oversikt over totalbildet. Bilde/video stedfestes slik at en kan klikke i kartet på ønsket sted for å inspisere bilder og videoer fra stedet.

Ved bruk av analysemodulen RoadAI Weather og MD30-sensoren, vil SVV Drift Øst få all data samlet i en løsning. Videoene er tilgjengelig for innsyn i RoadAIs webgrensesnitt, hvor en også kan laste ned videoene lokalt, samt ta ut Excel-rapporter.

Montering av vegsensor MD30 hos SVV_to menn i en brøytebil

Per Ola Roald (Geomatikk IKT) og Ole Grandum (Svevia) i brøytebilen med sensor ferdig montert!

Montering av vegsensor MD30 hos SVV_to menn foran en vegmesterbil

Eirik Trondsen (Geomatikk IKT) og Egil Arne Nisja (Svevia) foran vegmesterbilen som også har fått montert sensor.

 

Vi ønsker SVV Drift Øst og Svevia lykke til med vinterdriften og ser frem til samarbeidet og resultatet av piloten etter vinteren!

Les mer om vegsensoren MD30 her

 

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
E-post