Statens vegvesen Drift Øst utvider bruken av RoadAI!

Analyse av dekketilstanden

Våren 2020 testet Statens vegvesen Drift Øst videodokumentasjons- og analyseverktøyet RoadAI for registrering og tilstandsanalyse av veg og vegobjekter i et pilotprosjekt. Løsningen ble i dette tilfellet brukt for å analysere dekketilstanden på en vegstrekning på 1000 km som en test av løsningen. Etter endt kjøreperiode var resultatene svært gode, og de ønsker derfor å utvide bruken av RoadAI denne våren. 

En vegstrekning på 2500 km skal kartlegges 

Statens vegvesen Drift Øst ser at et verktøy som RoadAI kan være svært nyttig for å sikre en effektiv og pålitelig kartlegging av vegens tilstand. Ved å gjøre videoopptak og automatiske analyser av vegen med RoadAI sparer man mye tid ved at det ikke er nødvendig å stoppe og gå ut av bilen for å vurdere skader, og ikke minst blir datainnsamlingen mye mer trafikksikker. Dataene er pålitelige, og skadene som detekteres med RoadAI stemmer godt overens med de faktiske skadene. Dette gir SVV Drift Øst nyttig informasjon om vegens tilstand. De innsamlede dataene kan også sammenstilles med andre vegdata for å få et godt vurderingsgrunnlag for planlegging og vedlikehold. Som vegeier får SVV kartlagt dekketilstanden på en presis, effektiv og ikke minst trafikksikker måte, noe som er viktig i seg selv. På bakgrunn av dette ønsker SVV Drift Øst i år å utvide bruken av RoadAI, og kjøre gjennom 2500 km av vegnettet, i hovedsak europa- og riksveger i Østlandsregionen.  

Sammenligning av vegdata over tid 

I år som i fjor skal dekketilstanden kartlegges. I fjor så man at slitasjen på vegen gjennom vinteren hadde vært stor. Man ønsket derfor å kartlegge dekketilstanden på en rask og effektiv måte. I år vil SVV sammenligne vegene med innsamlede data fra fjoråret, i tillegg til å kjøre nye områder. Tanken på sikt er å ha jevnlige gjennomkjøringer av vegnettet, og sammenligne utviklingen fra år til år. På denne måten sikres solide data om vegens utvikling og tilstand.  

Analyse for vegmerking 

I tillegg skal SVV også nå teste ut RoadAIs analyse for vegmerking som et pilotprosjekt. Vegmerking er noe som slites raskt, og dermed krever dette mye ettersyn. Manuelt tar dette alt for lang tid å gå gjennom, men med automatisk analyse fra video blir dette mye enklere.   

Du kan også lese om hvordan SVV Drift Øst har testet RoadAI med tilhørende vegsensorer på vintervei.  

 

Vi gleder oss til å samarbeide videre med en fremoverlent og nytenkende gjeng i Statens vegvesen Drift Øst!   

Eirik Trondsen Rådgiver Vegforvaltning
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+ 47 952 41 254
E-post