Taksering for eiendomsskatt i kommunen

Når du trenger informasjon om hvordan du går frem for å taksere for eiendomsskatt i kommunen - da snakker du med oss

Lang erfaring med taksering for eiendomsskatt

Våre ansatte har mer enn 12 års erfaring i eiendomstaksering og matrikkelarbeid. Vi startet med taksering i 2009, og har etter det gjennomført store og små prosjekter med ulik kompleksitet.

Besiktigelse og taksering

Vi har besiktigere med god kompetanse og erfaring fra mange takseringsprosjekter, og som har kompetanse til å taksere alle typer eiendommer i en kommune. Vi kan også lære opp kommunens egne besiktigere.

Matrikkelføring

Vi har sertifiserte matrikkelførere som har opp mot 12 års erfaring med registreringer i Matrikkelen.

Innsyn

Med vår egen webinnsynsløsning, eSkatt Torg, kan nemndsmedlemmer finne informasjon om hver enkelt avtale, med faktainformasjon, takst, bilder, kart, vurderingsfaktorer, korreksjoner og kommentarer samlet i ett skjermbilde.

Bredde

Vi bistår kommunene med å gjennomføre hele eller deler av prosessen med innføring av eiendomsskatt eller omtaksering: Ledelse og kommunikasjon, juridiske vurderinger, besiktigelse og taksering, matrikkelføring, takstregistrering, nemndsarbeid, offentlig ettersyn og klagebehandling. 

Fleksibilitet

Flere av våre ansatte har kompetanse i alle feltene, noe som gir oss full overlapp i alle takseringsprosesser.

Vi deler gjerne våre erfaringer.

 

Se mer om våre prosjekter her.


Rita Karlsen
Avdelingsleder
Eiendomstaksering
+47 976 73 421
E-post

Kontakt oss

Kontakt Rita, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester