Taksering for eiendomsskatt

Når du trenger informasjon om hvordan du går frem for å taksere for eiendomsskatt i kommunen - da snakker du med oss

Om oss

Våre ansatte på avdeling for eiendomstaksering har mer enn 13 års erfaring i eiendomstaksering og matrikkelarbeid for over 50 ulike kommuner. Vi har vært et landsdekkende takseringsfirma siden 2009, og har etter det gjennomført store og små prosjekter med ulik kompleksitet.

Vi har kompetanse til å taksere alle typer eiendommer i en kommune. Våre medarbeidere har også god innsikt og lang erfaring i juridisk veiledning av nemnder, politikere og administrasjon i forbindelse med alle typer takseringsprosjekter. Vi kan også lære opp kommunens egne besiktigere, slik at de blir i stand til å gjennomføre besiktigelse selv.

Matrikkelen er kjernen i alt arbeidet vi gjør, og av stor betydning for et vellykket takseringsprosjekt. Vi har flere sertifiserte matrikkelførere som hele tiden har fokus på viktigheten av gode data i Matrikkelen.

Geomatikk IKT er medlem av KS Eiendomsskatteforum, som er et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, opplæring og ivaretakelse av kommunenes interesser i eiendomsskattespørsmål.

 

Les mer om våre prosjekter her.

 


Rita Karlsen
Avdelingsleder
Eiendomstaksering
+47 976 73 421
E-post

Kontakt oss

Kontakt Rita, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester