Analyser og teknisk tilrettelegging

Matrikkel, inntektspotensiale og kvalitetssikring

Analyser

Matrikkelanalyser

Vi tilbyr matrikkelanalyser som gjerne utføres i forkant av takseringsprosjekter for å kartlegge kvaliteten på Matrikkelen, med fokus på bygningsdelen. Resultatet kan brukes for å vurdere arbeidsomfang på besiktigelse og matrikkelføring og avdekker på hvilke områder kommunen bør vurdere å kvalitetsheve Matrikkelen. Kommunen vil også ha tverrfaglig nytte av en kvalitetshevet Matrikkel, da den benyttes i både byggesaker og planprosesser, samt i forbindelse med renovasjon, feiing, og flere andre felter i kommunen.

Inntektspotensial

Matrikkelanalysene kan brukes for å beregne hvor mye innføring av eiendomsskatt eller omtaksering kan gi i inntekt for kommunen, og som grunnlag til å beslutte eventuell bruk av formuesgrunnlag som metode for taksering av boligeiendommer.

Kvalitetssikring

Geomatikk IKT er opptatt av at kvalitetssikring er en kontinuerlig prosess. Vi utfører ulike analyser i Matrikkelen, eiendomskartet og kommunens fagsystem for eiendomsskatt, som benyttes av sakkyndig nemnd i deres arbeid med å kvalitetssikre takstene og sikre likebehandling.

 

Teknisk tilrettelegging

Konfigurering

Vi kan bistå med konfigurering og klargjøring av kommunens fagsystem for forvaltning av eiendomsskatt. Vi har inngående kjennskap til hele databasestrukturen i KomTek, det mest benyttede forvaltningsprogrammet for kommuner med eiendomsskatt.

IT infrastruktur

Vi anbefaler at det tilrettelegges for arbeid via VPN-løsninger. Dette gagner kommunen både tidsmessig og ikke minst økonomisk. Vi har god erfaring med at også sakkyndig nemnd får tilgang til fagsystem via en slik løsning, for lettere å kunne sette seg grundig inn i takstgrunnlagene.

Utrustning

Vi utarbeider arbeidslister basert på områdeinndeling i kommunen, og utstyrer besiktigerne med nødvendig utstyr, som nettbrett, kart, måleutstyr, identifikasjonskort og refleksvest.

 

Kontakt Rita Karlsen her