Besiktigelse og taksering

Sjekk av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av eiendommen

Besiktigelse og taksering

Felles for besiktigelse og taksering av alle typer eiendommer er sjekk av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt eiendom. Vi anbefaler at det tas bilder av alle eiendommer for å dokumentere både fakta og vurderinger.

Vi har besiktigere med god kompetanse og erfaring fra mange takseringsprosjekter, og som har kompetanse til å taksere alle typer eiendommer i en kommune, herunder:

  • Bolig- og fritidseiendommer
  • Næringseiendommer
  • Massetak
  • Elkraft

 

Gjennom kurs og seminarer kan vi også lære opp kommunens egne besiktigere tilpasset kommunens ønsker og krav.

 

Se mer om våre prosjekter her.

Kontakt Rita Karlsen her