Prosjektstyring og rådgivning

Få full oversikt over fremdrift i prosjektet med bistand fra oss

Prosjektledelse

Vi har erfarne prosjektledere som tar ansvar for gjennomføring av våre oppgaver i prosjektene. Prosjektlederne våre rapporterer jevnlig framdrift og status. Dette sikrer at våre kunder har full oversikt over fremdriften i prosjektene.

Produksjonsledelse

Produksjonslederne har bygd opp solide rutiner for styring av ressurser, måling av produksjon, kalibrering og kvalitetssikring. Produksjonslederne har fokus på framdrift og kvalitet i produksjonsarbeidet sammen med tilrettelegging for godt arbeidsmiljø i felt.

Produksjon
Vi kan stille med egne besiktigere, eller lære opp kommunens ressurser gjennom kurs, kalibrering og oppfølging gjennom hele prosjektet. Mange kommuner benytter lokale ressurser for lokal sysselsetting eller for å bygge kompetanse internt. Kommunene oppnår betydelige besparelser og øker sin fremtidige fleksibilitet. Vi kan sørge for produksjonsledelsen i alle bemanningstilfeller.

 

Rådgivning

Rammeavklaringer

Sakkyndig nemnd er ansvarlig overfor kommunestyret for fastsetting av takster som gir grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Det er viktig at sakkyndig nemnd gjør grundige vurderinger ved valg av rammer og retningslinjer for taksering. Likebehandlingen av hjemmelshaverne i kommunen forutsetter gode og kvalitetssikrede rammer og retningslinjer. Vi vil bidra til en god prosess og bistå nemnda med å lage godt dokumenterte og klare rammer og retningslinjer.

Formuesgrunnlag / «Trondheimsmodellen»

Vi har god erfaring i å kjøre prosjekter for kommuner som benytter metoden med formuesgrunnlag fra Skatteetaten som takstgrunnlag på boligeiendommer hvor dette foreligger.

Vi gjør beregning av sjablongverdier og tilpasser rammer og retningslinjer for taksering mellom kommunens ulike takseringsmetoder.

 

Kontakt Rita Karlsen her