Saksbehandling og kommunikasjon

Vi kan bidra til forenkling av nemdsarbeid og klagebehandling ved eiendomstaksering

Saksbehandling

Nemndsarbeid

Vi kan i forkant av møter i sakkyndig nemnd legge fram liste over eiendommer for behandling. Vi kan delta i, lede, og føre referat fra møter og oppdatere besiktigere og dokumenter med endringer. Vi kan foreta rettinger i Matrikkelen og i kommunens fagsystem for eiendomsskatt.

Vi har utviklet webinnsynsløsningen eSkatt Torg for nemndsmedlemmer hvor informasjon om hver enkelt avtale, med takst, bilder, vurderingsfaktorer og kommentarer er samlet i ett skjermbilde.

Løsningen gir mulighet for nemndsmedlemmene til å legge inn sine forslag til endrede vurderingsfaktorer og kommentarer i forkant av nemndsmøtene ved bruk av egen PC eller nettbrett.

Klagebehandling

Vi har lang erfaring med saks- og klagebehandling fra en rekke kommuner. Vi vil kunne bistå kommunen med all aktuell saksbehandling, slik som kommunikasjon ved klager, overtakst, registrering av endringer i Matrikkelen og KomTek, forberedelser til og behandling av klager i  nemndsmøter, registrering av endelig vedtak og informasjon om vedtak til klager.

Kommunikasjon

Vi har lang erfaring i utarbeidelse og distribusjon av informasjon til innbyggere og hjemmelshavere, politikere, media og andre involverte parter i ulike kommuner. All informasjon blir spesielt utarbeidet og tilpasset den enkelte kommune.

God kommunikasjon er viktig for å ivareta innbyggernes krav til innsyn og offentlighet, samt likebehandling.

Vi kan bistå kommunen med alle typer kommunikasjon, slik at berørte parter i kommunen får tilgang til faglig oppdatert informasjon om prosesser og framdrift i prosjektet.

Vi bidrar gjerne i prosesser som:

  • Utsending av informasjon til innbyggerne, herunder varsel om besiktigelse
  • Redaksjonelle artikler til presse
  • Offentlige møter / folkemøter
  • Utsending av melding om takst og skatt
  • Offentlig ettersyn

 

Kontakt Rita Karlsen her