Våre prosjekter

Lang fartstid med over 50 prosjekter i hele landet!

Vi har gjennom over 13 år i markedet samarbeidet med mange kommuner rundt omkring i landet. Dette er noen av dem:

 
Nye Moss (Moss og Rygge)

Trysil

Kristiansand

Stryn

Elverum

Gjøvik

Sør-Odal

Øystre Slidre

Austrheim

Arendal kommune

Vi inngikk høsten 2018 en rammeavtale med Arendal kommune for bistand til årlig eiendomsskattetaksering. Arendal kommune ser mange fordeler med et slikt samarbeid:

Arendal kommune har benyttet seg av eksterne leverandører til vedlikeholdstaksering helt siden eiendomsskatten sist ble innført i 2010. Vi synes dette er trygt, da vi vet at jobben utføres av personell med solid kompetanse på fagområdet. Samtidig gir dette oss anledning til å opparbeide egen kompetanse, slik at vi på sikt kan utføre hele eller deler av dette arbeidet i egen regi. I forbindelse med takseringsarbeidet ønsker Arendal kommune å bruke kostnadseffektive feltløsninger som kan kommunisere med våre fagsystem. Dette var ett av flere viktige kriterier vi la til grunn da vi inngikk ny rammeavtale med leverandør nå i 2018.»

Ålesund kommune

For Ålesund kommune har vi har siden den alminnelige takseringen i 2015 gjennomført årlig taksering for kommunen, som en opsjon til avtalen. Ålesund uttaler følgende om samarbeidet med oss:

«Ved å bruke firma som har dette som fag – eiendomsskattetakseringstjenester – følte vi oss sikre på at kvaliteten på feltarbeidet ble gjennomført på en slik måte at sakkyndig nemnd fikk et godt grunnlagt for å sette sin takst. Vi har gode erfaringer med samarbeidet med Geomatikk IKT og har registrert at måten vi arbeider på er den rette for vår del. Opsjonen valgte vi pga. for lite personell til å kunne gjennomføre takseringsarbeid hvert år i egen regi. I ettertid ser vi at dette var et riktig valg. Ved å bruke samme firma til dette arbeidet, er de kjent med rammer og retningslinjer og måten vi arbeider på.»

Voss kommune

Vi har samarbeidet med Voss kommune i mange år. Hva vi har bistått med siden 2009, og hva Voss kommune sier om samarbeidet, kan du lese mer om her.