Årlig forvaltning

Vi bistår gjerne kommunen med den årlige forvaltningen av eiendomsskatten!

Årlig forvaltning

I perioden mellom de alminnelige takseringene må kommunene årlig ajourføre takstene på eiendommer hvor det har skjedd endringer det siste året, for eksempel på grunn av nye bygninger og tilbygg, bygg som er revet, bruksendring, fradeling, grensejustering og seksjonering av eiendommer.

Det er helt avgjørende å ha god kjennskap til takseringsretningslinjene i forvaltningsarbeidet. Dette innebærer blant annet å vite nøyaktig hvordan vurderingsfaktorer brukes, slik at man sikrer likebehandling og at ting gjøres likt som det ble gjort ved siste alminnelig taksering.

Mesteparten av eiendommene som må omtakseres i løpet av tiårsperioden kan identifiseres ved å kjøre en analyse mot matrikkelen fra fagsystemet for eiendomsskatt. Resultatet av en slik analyse avdekker tilfeller hvor det er nødvendig med en ny taksering. Imidlertid er det noen tilfeller man ikke vil få tilslag på ved å gjøre en slik analyse mot matrikkelen. Det kan nemlig også skje store endringer på blant annet energianlegg, massetak og oppdrettsanlegg som gjør at kommunene bør omtaksere innad i tiårsperioden.

Vi kan bistå med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt. Bistanden kan bestå av å lage lister over takster som må godkjennes av sakkyndig nemnd. Disse listene inneholder alle de eiendommer det har skjedd endringer på, eller nye eiendommer som skal ha eiendomsskatt for første gang. Vi kan også bistå med selve utsendingen og med å lage skattelister for offentlig ettersyn.

Ved å samarbeide med oss vil man alltid ha noen som kun er en telefon eller e-post unna hvis man skulle lure på noe. Her kan du lese om fem gode grunner for å få bistand til årlig eiendomsskattetaksering.

For Ålesund kommune har vi har siden den alminnelige takseringen i 2015 gjennomført årlig taksering for kommunen, som en opsjon til avtalen. Les mer om hva de og andre kommuner sier her.

Kontakt avdelingsleder Rita Karlsen her.