Besiktigelse og taksering

Sjekk av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av eiendommen

Besiktigelse og taksering

Felles for besiktigelse og taksering av alle typer eiendommer er kontroll av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt eiendom. Vi anbefaler at det tas bilder av alle eiendommer og bygninger for å dokumentere både fakta og vurderinger.

Som besiktiger må man hele tiden ha fokus på likebehandling, og ha kjennskap til aktuelt lovverk. Det er avgjørende at besiktigere får grundig kalibrering i den enkelte kommunes takseringsretningslinjer.

Vi har besiktigere med god kompetanse og erfaring fra mange takseringsprosjekter, og som har kompetanse til å taksere alle typer eiendommer i en kommune. Vi takserer også kompliserte eiendommer som kraftnett, vindmøller, oppdrettsanlegg og massetak.

Vi kan også lære opp kommunens egne besiktigere. Les mer om våre kurs og seminarer.

Trenger din kommune bistand til besiktigelse?

Kontakt avdelingsleder Rita Karlsen her.