Klagebehandling

Klagebehandling

Vi har lang erfaring med saks- og klagebehandling fra en rekke kommuner, og kan bistå kommuner med all aktuell saksbehandling for klager på eiendomsskatt, slik som kommunikasjon med klager, ny besiktigelse, registrering av endringer i Matrikkelen og i kommunens fagsystem for eiendomsskatt, utarbeidelse av saksframlegg og forberedelser for behandling i nemnder, behandling av klager i nemndsmøter, registrering av endelig vedtak og informasjon om vedtak til klager.

 

Kontakt avdelingsleder Rita Karlsen her.