Webinnsynsløsning for nemnder

En enklere og mer effektiv behandling av takstforslag

Webinnsynsløsning for nemnder

Med vår egen webinnsynsløsning, eSkatt Torg, kan nemndsmedlemmer finne informasjon om hver enkelt eiendom, med faktainformasjon, takstforslag, bilder, kart, vurderingsfaktorer, korreksjoner og kommentarer samlet i ett skjermbilde.

eSkatt Torg inneholder mulighet for nemndsmedlemmene til å legge inn sine forslag til endrede vurderingsfaktorer og kommentarer i forkant av nemndsmøtene ved bruk av egen PC eller nettbrett. Dette gir en betydelig bedring av kvaliteten på takseringsarbeidet, da nemndsmedlemmene kan studere takstene nøye og stille godt forberedt i nemndsmøtene. Samtidig gir dette en raskere behandling i nemndsmøtene, da forarbeidet til nemndsmedlemmene avdekker saker som diskusjonen i nemndsmøtene kan konsentreres om.

eSkatt Torg har også integrasjon mot sak-/arkivsystemer. På den måten kan webinnsynsløsningen også brukes som et verktøy i forbindelse med klagebehandling, hvor dokumenter fra sak-/arkivsystem vises i eSkatt Torg.

Eiendomsskattekontoret og nemndsmedlemmene får tildelt brukernavn og passord fra oss, og kan enkelt logge seg på fra sin hjemme-PC eller nettbrett, uten å måtte ha tilgang via kommunens hjemmekontorløsning og brukere i kommunens infrastruktur.

Anita Myklebust, prosjektleder for omtakseringsprosjektet i Stryn kommune i 2017-18, har sammen med sakkyndig nemnd brukt løsningen i nemndsmøter i hele prosjektperioden og uttaler følgende:

«eSkatt Torg har gjort arbeidet i møter med sakkunnig takstnemnd meir effektiv.»

 

Kontakt avdelingsleder Rita Karlsen her.