Webinnsynsløsning for nemnda

eSkatt Torg

Webinnsynsløsning for effektiv gjennomføring av nemndsmøter

Vi har utviklet en webinnsynsløsning, eSkatt Torg, for nemndsmedlemmer hvor informasjon om hver enkelt eiendom, eier, areal på bygninger og tomt, bilder, ulike kartgrensesnitt, vurderingsfaktorer, korreksjonsprotokoller, kommentarer og takstforslag er samlet i ett skjermbilde.

Løsningen inneholder mulighet for nemndsmedlemmene til å legge inn sine forslag til endrede vurderingsfaktorer og kommentarer i forkant av nemndsmøtene ved bruk av egen PC eller nettbrett. Dette gir en betydelig bedring av kvaliteten på takseringsarbeidet, da nemndsmedlemmene kan studere takstene nøye og stille godt forberedt i nemndsmøtene. Samtidig gir dette en raskere behandling i nemndsmøtene, da forarbeidet til nemndsmedlemmene avdekker saker som diskusjonen i nemndsmøtene kan konsentreres om.

Webinnsynsløsningen har også integrasjon mot sak-/arkivsystemer. På den måten kan webinnsynsløsningen også brukes som et verktøy i forbindelse med klagebehandling, hvor dokumenter fra sak-/arkivsystemet vises i nettleseren.

Eiendomsskattekontoret og nemndsmedlemmene får tildelt brukernavn og passord fra Geomatikk IKT, og kan enkelt logge seg på fra sin hjemme-PC eller nettbrett, uten å måtte ha tilgang via kommunens hjemmekontorløsning og brukere i kommunens infrastruktur.

 

Anita Myklebust, prosjektleder for omtakseringsprosjektet i Stryn kommune i 2017-18, har sammen med sakkyndig nemnd brukt løsningen i nemndsmøter i hele prosjektperioden og uttaler følgende:

«eSkatt Torg har gjort arbeidet i møter med sakkunnig takstnemnd meir effektiv.»


Rita Karlsen
Avdelingsleder
Eiendomstaksering
+47 976 73 421
E-post

Kontakt oss

Kontakt Rita, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester