TerraTec bruker braVeg Felt for datafangst i felt

braFelt NVDB

15 000 objekter registreres i NVDB

Et av Norges største kartfirma, TerraTec, anvender vår braVeg-løsning for datafangst i felt når tusenvis av kummer, stikkrenner og rør i Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal skal registreres. Les mer om prosjektet i Trønderbladet.

Les mer om våre løsninger for datafangst til NVDB.