Tilstandsanalyse av veidekke i Larvik kommune

RoadAI i en mobil mockup

Før helgen signerte vi kontrakt med Larvik kommune om tilstandsanalyse av veidekke og registrering av veiobjekter på deres kommunale veier.

Tidligere i år kunne vi på Veier24 lese om at Larvik kommune skal kartlegge veinettet sitt. Kommunen skal utarbeide en ny hovedplan for kommunale veier og gang- og sykkelveier. Til dette‏‏‎‏‬‏‬‏‪‪‎‎‪‪‪‬‎‪‪‬ ønsket kommunen å anskaffe dokumentasjon på dagens tilstand i form av bilder og/eller video, samt en analyse av tilstanden, og gikk derfor ut på anbud. Vi i Geomatikk IKT ble valgt som leverandør, og skal levere vår videodokumentasjonsløsning RoadAI. Larvik kommune ønsker å filme veien selv, og skal derfor benytte RoadAI til massivregistrering av 305 kilometer kjørevei og 60 kilometer gang- og sykkelvei. Mer spesifikt innebærer prosjektet dokumentasjon og analyse av dekketilstand, dekketype og veibredde. Disse dataene skal danne grunnlaget for en Hovedplan vei.

Larvik kommune gjennomførte en hovedregistrering av veiobjekter i 2016/2017, og dagens prosjekt vil innebære en oppdatering av nye objekter etter dette. I tillegg til dekketilstand, dekketype og veibredde skal altså følgende veiobjekter registreres:

  • Skiltpunkt og skiltplate
  • Fartsdempere
  • Fortau
  • Gangfelt
  • Trafikkøy
  • Veirekkverk/autovern
  • Kum med sluk eller rist for overvann
  • Belysningspunkt
  • Fartsgrenser

Etter videoopptak med mobil enhet i frontruta på et kjøretøy prosesseres og analyseres dataene automatisk, og RoadAI gjenkjenner både veiskilt, sprekker, krakeleringer, ujevnheter og hull i veiene. Når dekketilstand og alle nevnte veiobjekter er samlet inn skal registrerte data importeres og lagres i NVDB (Nasjonal vegdatabank). Vi bistår kommunen med etterkontroll, nøyaktighetsforbedring og tilrettelegging av data til NVDB.

 

Prosjektet har oppstart før sommeren og vi takker Larvik kommune for tilliten og ser frem til samarbeidet fremover!

Les mer om RoadAI for videodokumentasjon og tilstandsanalyse av vei og ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan nyttiggjøres i din virksomhet.

Per Ola Roald

Per Ola Roald
Rådgiver Datafangst i felt
+47 950 52 596
per-ola.roald@geomatikk-ikt.no