Trondheim kommune registrerer gang- og sykkelveier!

Trondheim kommune kjører denne høsten et prøveprosjekt på tilstandsregistrering av gang- og sykkelveier i kommunen. I forbindelse med dette prosjektet har de valgt å ta i bruk løsningen RoadAI. Dette er en løsning for blant annet videoregistrering av tilstand på vei og gjenkjenning av skilt, ved bruk av håndholdt enhet.

Tidligere i september var vi så heldige å få møte prosjektleder Per Ola Roald i Trondheim kommune. Utstyrt med nyinnkjøpt el-sykkel, GoPro-kamera på hjelmen og reiselader i sykkelveska, stilte han velvillig opp til et lite intervju med oss;

Kan du si litt om hvem du er og hvilken rolle du har i Trondheim kommune?

Jeg heter Per Ola Roald og har jobbet i Trondheim kommune i fire år. Jeg jobber som prosjektleder for Vegregisteret, og da med Nasjonal vegdatabank, NVDB. Før det jobbet jeg 14 år i Statens Vegvesen, og 7 av de siste årene med NVDB. Nå har jeg fått ansvar for å  bygge rutiner og legge føringer for hvordan vi i Trondheim kommune skal samle inn veidata til Nasjonal vegdatabank.

Og nå er det et prosjekt med sykkelveier du skal i gang med?

Ja, fordi mange av sykkelveiene ligger litt vanskelig tilgjengelig med bil. På den forbindelsen som jeg har vært på nå, Kroppanmarka – Sjetnemarka, er det jo ikke bilvei. Den går i terrenget og dit kommer vi oss ikke med bil. Derfor fant vi ut at det kunne vært lurt om enheten vår kjøpte inn en el-sykkel, i utgangspunktet til alle, men som jeg kunne få lov til å hoveddisponere noen dager i høst. Da bruker jeg 10 minutter opp til Moholt og et kvarter til Tiller, og det er mye raskere det enn å hente ut en av kommunens biler. Så det er litt for å gjøre det mest mulig effektivt.

Så nå skal vi altså registrere data, og hadde derfor lyst til å teste ut denne løsningen som jeg ble presentert for, for første gang på Teknologidagene i 2016. Så nå har vi et prøveprosjekt i Trondheim kommune hvor vi skal teste løsningen på 80 km med vei, hvor vi skal sykle gang- og sykkelveiene med et videokamera.

Hva var det som gjorde at Trondheim kommune valgte nettopp denne løsningen for dette prosjektet, og hvilken nytteverdi vil denne registreringen ha for kommunen?

Det er flere nytteverdier. Det første er jo at hvis en person sykler rundt og tar bilder og videoopptak, så kan andre se på de i etterkant og se hvordan det ser ut langs de ulike veiene, de slipper altså å dra på befaring. Løsningen har automatisk registrering, så hvis den virker slik som vi tenker, så sparer du deg masse tid ved å slippe å stoppe og registrere alt. På denne måten får du det prosessert ferdig, kan kontrollere det og lagre det. For det er mange ting langs en gang- og sykkelvei som du tradisjonelt sett må stoppe og registrere inn. Så fordelene er helt klart at det er tidsbesparende, og det faktum at andre kan bruke veibildene og sitte og se på disse inne på kontoret i etterkant.

Kan du si noe mer om hva de dataene du nå samler inn skal brukes til i etterkant?

Asfaltplanlegging! Det vi i hovedsak er ute etter nå, er å dekke sprekker, krakeleringer, hull og overflateskader. Vi har 174 km med gang- og sykkelveier i Trondheim kommune, så vi har jo ikke oversikten over alt. Vi vet hovedtrekkene, sånn cirka hvor de er. Men for eksempel, den ene sykkelveien som jeg nå har syklet i dag, Kroppanmarka-Sjetnemarka, der tviler jeg på at noen av oss har vært på veldig lenge. De som har vært der er kanskje brøytebiler og slikt, men det har ikke vært noen driftsfolk der i den seneste tiden og tenkt at der burde vi asfaltere. Og der burde det absolutt vært asfaltert! For det er nemlig en hovedforbindelse ned mot byen.

Så nå skal vi bruke disse dataene vi nå registrerer til å planlegge asfaltarbeidet bedre, gjøre tiltak der det er viktigst, der folk flest sykler. Rett og slett bruke pengene som vi får til asfaltering riktig. Det er hovedgrunnen til at vi gjør dette. Det hjelper oss å danne et bedre beslutningsgrunnlag. 

Kan du se for deg at denne løsningen kunne vært brukt på andre områder i kommunen enn sykkelveiregistrering også?

Vi kommer også til å bruke løsningen på bilvei nå i dette prøveprosjektet. For å sammenligne registreringer vi har gjort tidligere og få oppdatert dataene. Service og Kontroll, som er en gruppe hos oss som har ansvaret for graving i vei, ser for seg denne løsningen i bruk ved at de kan dokumentere ved graving. Hvis de for eksempel skal grave et strekke på 100 meter, så kan de dokumentere før, under og etter graving. Slik at når sluttoppgjøret skal gjøres, og også ved garantisaker, så kan man kjøre over samme veistrekke for å sammenligne. Da er det jo ikke store datamengden som skal til, for graving er stort sett korte veistrekker.

Etter filming på vei lastes altså dataene opp til skytjenesten RoadAI for prosessering. Kjørerute, veiskilt og andre objekter blir dermed tilgjengelig i en web-portal, og gis en GPS-posisjon basert på video og den mobile enhetens GPS. Dataene prosesseres og analyseres automatisk, og løsningen gjenkjenner både veiskilt, sprekker, krakeleringer, ujevnheter og hull i veien. Resultatet kan dermed brukes til for eksempel veiplanlegging og som beslutnings- og budsjettgrunnlag.

RoadAI-løsningen er integrert med vår feltløsning braFelt NVDB, og dataene kan via denne lastes opp til Datafangst og deretter skrives til Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Trondheim kommune er med dette vår første kunde på denne løsningen, og vi i Geomatikk IKT er veldig spente på hva som kommer ut av dette. Per Ola utfyller:

Det er kjempeartig å ha en jobb der du får lov til å si at «ja, dette går vi for, dette er spennende!». Vi må jo være i forkant, brøyte litt vei. Så får vi se, vi er i hvert fall veldig spente! Det er vell verdt det, både tid og penger! 

Etter en hyggelig prat sykler Per Ola i strålende solskinn videre på sin nyinnkjøpte el-sykkel med GoPro-kamera på hjelmen, klar til å dokumentere byens gang- og sykkelveier.

Vi ønsker Per Ola og Trondheim kommune lykke til med dataregistreringen, og gleder oss til å høre hvordan resultatet blir!

Ble du nysgjerrig på løsningen og hvilke muligheter den kan gi?
Ta kontakt med vår løsningsrådgiver innen datafangst i felt, Per Ola Roald, for en uforpliktende prat!