Vaisala Wx Horizon for effektiv vinterdrift og økt trafikksikkerhet

Skjermbilde fra Vaisala Wx Horizon

Sikre effektiv vinterdrift og økt trafikksikkerhet med detaljert oversikt over nåsituasjon og døgnprognoser for vær- og vegforhold i en og samme applikasjon.

Når det gjelder vintervedlikehold kan riktige og rettidige beslutninger og tiltak bidra til å opprettholde trafikksikkerheten, og i ytterste konsekvens redde liv. Når vil den neste snøstormen inntreffe, og hvilke vegstrekninger blir mest berørt?

Vi tilbyr nå Vaisala Wx Horizon, en ny skybasert løsning for vintervedlikehold som hjelper vegforvaltere med å forstå den potensielle påvirkningen værforholdene kan ha på vegnettet og agere ut fra dette. På denne måten kan man hele tiden være i forkant av værendringer og foreta målrettede beslutninger for når og hvordan agere for å ivareta sikkerheten langs vegnettet.

Sammenstiller data fra flere kilder i ett og samme grensesnitt

Wx Horizon sammenstiller observasjonsdrevne data fra faste værstasjoner, værmodeller og mobile sensorer for å beregne værforhold og fremtidsutsikter for vegnettet i ett og samme kartgrensesnitt. Sensordataene innhentes fra mobile MD30-sensorer som monteres på kjøretøyer som opererer i det aktuelle området. MD30 er en optisk friksjonsmåler som registrerer blant annet friksjon i vegbanen. Les mer om MD30 her. Man har også tilgang på data fra nedbørsradarer og satellittbilder som kan skrus av og på i løsningen etter ønske.

Løsningen presenterer dermed live data fra vær- og vegforholdene, samt prognoser for vegforholdene 24 timer frem i tid. I tillegg har man til enhver tid tilgang på historiske data.

Vegbilder for visuell inspeksjon fra kontoret

I tillegg til detaljerte data over nåsituasjon og prognoser, har man i Wx Horizon også tilgang på vegbilder. Dette får man både fra mobiltelefon i frontruta på aktuelt kjøretøy som er utstyrt med MD30-sensor, samt fra tilgjengelige værstasjoner/vegkameraer i aktuelt område. Dermed har man også mulighet til å se den faktiske situasjonen på vegen visuelt.

Wx Horizon gir god støtte til arbeidet med vintervedlikehold for alle som har ansvar for dette. Ved å kunne ta ut prognoser på hvordan vegforholdene blir om for eksempel 12 timer, vil man hele tiden ligge i forkant og kan være forberedt på hurtig utkalling og iverksetting av tiltak. Dette blir også mye enklere og mer oversiktlig når man har tilgang på all relevant informasjon om vegforholdene i ett og samme kartgrensesnitt.

Skjermbilde fra Wx Horizon
Bilde: Over ser vi et skjermbilde fra Vaisala Wx Horizon. Man får tilgang på ønsket vegnett med detaljerte data, værstasjoner, nedbørsradar mm.

Book et møte

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan Vaisala Wx Horizon kan nyttiggjøres i din virksomhet.

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
Eirik.Trondsen@geomatikk-ikt.no