Vi bistår Statens vegvesen!

I 2018 valgte Statens vegvesen (SVV) å gå til anskaffelse av prosjektbistand for utvikling av Asset Management og vedlikeholdsstyring av riksveger. I konkurransegrunnlaget skrev SVV blant annet følgende:

Statens vegvesen skal i perioden 2018 – 2021 etablere en mer helhetlig vedlikeholdstyring av veginfrastruktur med vedlikeholdsstrategier basert på risikoanalyse, tilstandsbasert vedlikehold og kontinuerlig forbedring. Målsetting for vedlikeholdstyring er å sikre riktig aktivitet, til riktig tid og med rette kostnad/innsats.

Når SVV kalte inn til tilbyderkonferanse i mai 2018 trakk de frem følgende faktorer som bakgrunn for prosjektet:

  • God vedlikeholdsstyring er nødvendig for å oppnå strategiske mål
  • Vi har ansvar for at store verdier i infrastrukturen blir forvaltet på en god måte
  • Infrastrukturen blir stadig mer kompleks og divers
  • Stadig økende krav og forventninger til en tilgjengelig, sikker og miljøvennlig infrastruktur
  • Ny teknologi gir nye muligheter

Statens vegvesen valgte til slutt rådgiverselskapet WSP som leverandør til å bistå i dette prosjektet, med oss i Geomatikk IKT som underleverandør sammen med Geodata.

Prosjektet hadde oppstart i november 2018 og har en anslått varighet på 3 år. Målet er at vi sammen skal bidra med kompetanse og gjennomføringskapasitet, være en aktiv pådriver til prosjektet og medvirke til måloppnåelse for Statens vegvesen.

Vi i Geomatikk IKT er stolte av å være en del av dette prosjektet, og ser frem til videre arbeid sammen med Statens vegvesen, WSP og Geodata i tiden fremover!