Enklere vegforvaltning

Vi tilbyr verktøy for innsamling og registrering av vegobjekter og vegdata. Ny teknologi effektiviserer registrering, analyse og forvaltning av vegobjekter og vegens dekketilstand, samt import av vegdata til NVDB

Registrer skilt og dekketilstand med RoadAI

Registrering av dekketilstand og skilt med RoadAI

Ved bruk av en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy og kunstig intelligens kan du gjøre videoopptak av vegen og automatisk registrere vegens dekketilstand og skilt. Dette gir vegforvalter en ny, effektiv og rimelig måte å samle inn data på.

Vintervedlikehold

Med Wx Horizon får du full oversikt over situasjonen ute på vegen. Ved hjelp av værmodeller og «vegværmodeller» får du presentert prognoser opp til 72 timer frem i tid med informasjon om hvilke forhold du kan forvente ute på vegnettet. I tillegg benyttes våre MD30-sensorer, som måler friksjon, overflatelag (is, snø, vann + tykkelse/mengde), overflatetemperatur, lufttemperatur mm.

Vintervedlikehold1
Registrer vegobjekter i felt

Registrering av vegobjekter i felt og på kontor

Med våre registreringsklienter kan du registrere objekter langs vegen fra felt og på kontor med CPOS-nøyaktighet og egenskapsdata iht. objektlisten til NVDB. Bilder knyttes automatisk til riktig objekt og er tilgjengelig via et web-grensesnitt.

Import av vegdata til NVDB

Ønsker du å benytte NVDB til lagring av dine vegdata, har vi utviklet ulike eksportløsninger tilpasset de ulike vegobjektene i objektlisten som kan overføre data via Datafangst eller direkte til NVDB via NVDB Skrive-API.

Import av vegdata til NVDB

Les bloggen vår

Slik bruker entreprenørene RoadAI!

23. mars 2022

For mange entreprenører kan det å ha kontroll på dekketilstand og skilt…

Les mer

Viktig informasjon til brukere av Geomatikk IKTs arkiv og feltløsninger

20. desember 2021

Mange har i den siste uken vært bekymret for nyheten om sårbarheten…

Les mer

Julehilsen fra oss i Geomatikk IKT 2021

15. desember 2021

Det tikker nok en gang mot juleferie for de fleste. Når 2021…

Les mer

Vaisala Wx Horizon for effektiv vinterdrift og økt trafikksikkerhet

15. desember 2021

Sikre effektiv vinterdrift og økt trafikksikkerhet med detaljert oversikt over nåsituasjon og…

Les mer

Presis Vegdrift AS tar i bruk MD30-sensor for å levere sensordata på driftskontrakt

6. september 2021

Presis Vegdrift AS skal, etter krav fra Statens vegvesen i driftskontrakt 9503…

Les mer

Kunstig intelligens for registrering av dekkeskader med mobiltelefon

5. juli 2021

RoadAI tilbyr innovativ teknologi for å lette arbeidet med kartlegging av dekkeskader for et tilstandsstyrt…

Les mer

Sommerhilsen fra oss i Geomatikk IKT!

2. juli 2021

Det nærmer seg sommer og ferietid for de fleste, og vi vil…

Les mer

Statens vegvesen Drift Øst utvider bruken av RoadAI!

21. april 2021

Våren 2020 testet Statens vegvesen Drift Øst videodokumentasjons- og analyseverktøyet RoadAI for…

Les mer

Aurskog-Høland kommune registrerer skilt og dekkeskader med en mobiltelefon

19. april 2021

Aurskog-Høland kommune skal i gang med registrering av dekketilstand og vegskilt på…

Les mer

braVeg Reg som alternativ til NVDB123

15. april 2021

I august 2021 vil Statens vegvesens registreringsverktøy NVDB123 fases ut, og dermed…

Les mer

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt oss

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester