Enklere vegforvaltning med braVeg

Ny teknologi effektiviserer registrering, analyse og forvaltning av vegobjekter og vegens dekketilstand, samt import av vegdata til NVDB

REGISTRERING AV VEGOBJEKTER I FELT OG PÅ KONTOR

REGISTRERING AV VEGOBJEKTER I FELT OG PÅ KONTOR

Med våre registreringsklienter kan du registrere objekter langs vegen fra felt og på kontor med CPOS-nøyaktighet og egenskapsdata iht. objektlisten til NVDB. Bilder knyttes automatisk til riktig objekt og er tilgjengelig via et web-grensesnitt.

REGISTRERING AV VEGOBJEKTER OG DEKKETILSTAND MED SMARTTELEFON

REGISTRERING AV VEGOBJEKTER OG DEKKETILSTAND MED SMARTTELEFON

Ved bruk av en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy og kunstig intelligens kan du gjøre videoopptak av vegen og automatisk registrere vegobjekter og vegens dekketilstand. Dette gir vegforvalter en ny, effektiv og rimelig måte å samle inn data på.

ANALYSE OG VERDIØKNING AV VEGDATA

ANALYSE OG VERDIØKNING AV VEGDATA

Etter datainnsamling med ulike metoder kan det være hensiktsmessig å foreta en analyse, kontroll og verdiøkning av vegdataene før disse for eksempel overføres til NVDB eller andre lagringsplattformer. Etter videoopptak kan du laste dataene opp til en skytjeneste for prosessering og analyse. Her blir skilt definert iht. NVDB (N300) og dekketilstanden analysert i forhold til skadetype. Ulike analyser er valgbare moduler, kjøretøy og personer anonymiseres automatisk. Som konsulenttjenester tilbyr vi kontroll, nøyaktighetsforbedring og klargjøring av vegdata for overføring til NVDB.

IMPORT AV VEGDATA TIL NVDB

IMPORT AV VEGDATA TIL NVDB

Ønsker du å benytte NVDB til lagring av dine vegdata, har vi utviklet ulike eksportløsninger tilpasset de ulike vegobjektene i objektlisten som kan overføre data via Datafangst eller direkte til NVDB via NVDB Skrive-API.

Ny teknologi effektiviserer registrering, analyse og forvaltning av vegobjekter og vegens dekketilstand

Innmåling og dokumentasjon av infrastruktur og vegkapital er en avgjørende faktor enten om man skal skaffe kontroll over hva man forvalter, sikre bevilgning av midler og ressurser for vedlikehold, eller møte krav fra myndigheter og oppdragsgivere. Vi i Geomatikk IKT leverer løsninger som effektiviserer dette arbeidet.

Vi i Geomatikk IKT har de siste 15 årene jobbet med mange prosjekter tilknyttet vegforvaltning. Flere av disse prosjektene har vært i samarbeid med Statens Vegvesen/Vegdirektoratet, Sintef, entreprenører og kommuner hvor blant annet NVDB har vært en sentral komponent. Den erfaringen og kompetansen vi har utviklet gjennom disse prosjektene har resultert i konseptet braVeg, som består av ulike løsninger og tjenester som i dag er i bruk hos mange entreprenører og tekniske etater i kommunene.

 

braVeg består av løsninger for:

Velg det som passer for deg

Alt etter hva du har behov for, velger du som kunde om du vil benytte deg av kun en eller flere av disse løsningene, eller hele pakken. Vi skreddersyr et opplegg som passer for deg, enten du ønsker å utføre jobben selv, eller om vi i Geomatikk IKT bistår i hele eller deler av prosessen.

 

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt oss

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester