Analyse og verdiøkning av vegdata

Analyse, kontroll og kvalitetsheving av innsamlede data før overføring til NVDB eller andre lagringsplattformer

Analyse og verdiøkning av vegdata

Etter datainnsamling med ulike metoder kan det være hensiktsmessig å foreta en analyse, kontroll og verdiøkning av vegdataene før disse for eksempel overføres til NVDB eller andre lagringsplattformer.

Automatiske analyser av videoopptak med kunstig intelligens

Etter videoopptak av vegen med RoadAI lastes automatisk dataene opp til en skytjeneste for prosessering og analyse, og resultatet kan brukes til prioritering og budsjettering. Kjørerute, vegskilt og andre objekter blir dermed tilgjengelig i en web-portal, og gis en GPS-posisjon basert på video og den mobile enhetens GPS. Skilt blir definert iht. NVDB (N300) og dekketilstanden analysert i forhold til skadetype. Løsningen gjenkjenner skadene iht. datakatalogen til NVDB og relaterer disse til vegnettet. Skadetype gis ut ifra alvorlighetsgrad og kan overføres til NVDB.

Skadetyper gjenkjennes

 • Langsgående sprekker
 • Tversgående sprekker
 • Krakelering
 • Hull
 • Overflateskader

Vegobjekter gjenkjennes

 • Skilt i henhold NVDB 
 • Vegbredde
 • Gangfelt
 • Rekkverk
 • Veglys
 • Kummer

Vegforhold gjenkjennes*

 • Tykkelse på is- og snødekke
 • Duggpunkt/frysepunkt
 • Overflatetemperatur
 • Friksjon/grep

*Krever mobil vegsensor

Her kan du se en demonstrasjon av hvordan den kunstige intelligensen i løsningen finner ulike skader på vegdekke.

Her gjenkjennes dekkeskade, rekkverk, gangfelt, kum, skilt og veglys

Kjøretøy og personer sladdes automatisk for å ivareta personvernet

 

Produksjonsløype RoadAI:

Registrering                                                       Analyse                                            Rapporter

Nøyaktighetsforbedring og klargjøring til NVDB

Etter analysen av de innsamlede vegdataene kan disse med fordel kontrolleres og kvalitetsheves for klargjøring til NVDB.

Av de analyserte videoopptakene kan det utføres en visuell kontroll av vegobjektene som er registrert med fokus på nøyaktighet. I områder med dårlig mobildekning kan vegobjekter få en unøyaktig posisjon. Dette kan rettes opp ved bruk av videoopptaket, kartgrunnlag (basert på FKB-data) og ortofoto hvis tilgjengelig.

Vi i Geomatikk IKT tilbyr å utføre denne kontrollen og nøyaktighetsforbedringen på oppdrag fra deg som kunde før vi via våre eksportløsninger kan importere vegdataene til NVDB.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Vegforvaltning
+47 950 52 596
E-post

Kontakt oss

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Mobil med road AI

SVV Lillehammer registrerer helsetilstanden på vegdekket ved hjelp av AI

16. juni 2020

Etter en vinter med mye mildvær og nedbør, har det oppstått mange…

Les mer
RoadAI i en mobil mockup

Tilstandsanalyse av veidekke i Larvik kommune

27. april 2020

Før helgen signerte vi kontrakt med Larvik kommune om tilstandsanalyse av veidekke…

Les mer
RoadAI Grensesnitt

Askøy kommune analyserer tilstand på veidekke

25. oktober 2019

Vår løsning for videodokumentasjon av vei, RoadAI, er en enkel og kostnadseffektiv…

Les mer
Opplæring RoadAI hos NCC

Registrering av skader på rekkverk med RoadAI

29. august 2019

I dag er vår rådgiver Per Ola Roald på besøk hos NCC på Hønefoss…

Les mer
Statens vegvesen anvender RoadAI

Statens vegvesen anvender RoadAI

14. august 2019

Statens vegvesens vegavdeling i Rogaland har i forbindelse med et pilotprosjekt anskaffet…

Les mer

Trondheim kommune registrerer gang- og sykkelveier!

26. september 2018

Trondheim kommune kjører denne høsten et prøveprosjekt på tilstandsregistrering av gang- og…

Les mer