Import av vegdata til NVDB

Ønsker du å benytte NVDB til lagring av dine vegdata, har vi utviklet eksportløsninger for de ulike vegobjektene, og som kan overføre data direkte til NVDB via NVDB-skrive API

 

Import av vegdata til NVDB

Ønsker du å benytte NVDB til lagring av dine vegdata, har vi utviklet ulike eksportløsninger tilpasset de ulike vegobjektene i objektlisten som kan overføre data via Datafangst eller direkte til NVDB via NVDB Skrive-API.

 

Hvorfor bruke NVDB?

 • En vegeier og de som drifter og vedlikeholder vegen har gjerne et behov for å vite hva man eier, objektenes tilstand og hvor de befinner seg
 • Ved å benytte NVDB og tilhørende systemer til lagring og oppdatering vil hele det offentlige vegnettet være underlagt ett felles system for vegdata, og de ulike vegforvalterne vil kunne utnytte vegdata på en ensartet måte
 • Felles begrepsbruk og mest mulig lik beskrivelse av kvalitet og egenskaper vil også forbedre muligheter til sammenligning mellom vegeierene
 • Ved å samle alle vegdata i en database vil en forenkle publiseringen til entreprenører, publikum og flere
 • Enkelt å holde oppdatert og dele via nettbasert vegkart

Overføring via braVeg Admin

Denne modulen er kjernen i vårt braVeg-konsept og har kontakt med NVDB, Datakatalogen og Datafangst. Herfra kan man skrive data rett til NVDB. Data fra RoadAI lastes også opp her.

braVeg Admin er en skytjeneste med følgende hovedfunksjoner:

 • Innhenting av eksisterende objekter fra NVDB
 • Innhenting av nødvendige objekttyper fra objektliste
 • Integrert elektronisk arkiv
 • Tilgang til alle pågående prosjekter fra ett grensesnitt
 • Leveranse av innmålte objekter til NVDB via Statens Vegvesens API
 • Leveranse av innmålte data til FKB (felles kartdatabase)
 • Mulighet for høydekorrigering og stanghøydekorrigering før innsending
 • Filtrering av objekter etter type og ulike egenskaper
 • Forvaltning og tilsyn av objekter over tid, historiske data inklusive bilder

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktperson
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+47 952 41 254
E-post

Kontakt oss

Kontakt Eirik Trondsen, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester